Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khuyến nông
False 4920Ngày cập nhật 05/03/2019

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 518/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo Quyết định này, có 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

 Địa điểm thực hiện

 Phí, lệ phí

(đồng)

Tên VBQPPL

quy định TTHC

 

 Lĩnh vực Khuyến nông

1

 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

60 ngày

Trung tâm Hành chính công cấp huyện

 Không

 Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018  của Chính phủ về Khuyến nông

 
(Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.794
Truy cập hiện tại 1.468