Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa
False 747Ngày cập nhật 05/03/2019

Ngày 01 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Theo Quyết định này, có 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

 

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục

hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

1

BCT-TTH-262046

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

2

BCT-TTH-262047

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

3

BCT-TTH-262048

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

     
 
        (Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.893.675
Truy cập hiện tại 132