Tìm kiếm
Triển khai Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
False 943Ngày cập nhật 26/02/2019

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn số: 904/UBND-XH ngày 21/02/2019 triển khai Nghị định này.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.822
Truy cập hiện tại 37