Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Xây dựng
False 903Ngày cập nhật 06/01/2019

Ngày 03 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định này, có 17 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (01 TTHC)

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

II

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (07 TTHC)

2

  Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo     tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở        riêng lẻ)

3

 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

4

Cấp giấy phép di dời công trình

5

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

6

Gia hạn giấy phép xây dựng

7

Cấp lại giấy phép xây dựng

8

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)(quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

III

LĨNH VỰC QUY HOẠCH (09 TTHC)

9

Cấp chứng chỉ quy hoạch

10

Cấp giấy phép quy hoạch

11

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù(gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

12

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị(gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

13

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn

14

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị(gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

15

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

16

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn

17

Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng

 

     (Chi tiết có văn bản kèm theo).

Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.816
Truy cập hiện tại 40