Tìm kiếm
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Nam Đông
False 1148Ngày cập nhật 06/01/2019

Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 của lãnh đạo UBND huyện Nam Đông

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019 tại phòng Tiếp công dân huyện và địa bàn các xã, thị trấn như sau:

 

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

03/01/2019

17/01/2019

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Hòa

14/02/2019

27/02/2019

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Thượng Quảng

Phòng Tiếp dân huyện

07/3/2019

21/3/2019

 Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

 Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Phú

04/4/2019

17/4/2019

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

 Phòng Tiếp dân huyện

Xã Thượng Long

02/5/2019

23/5/2019

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tiếp dân huyện

Xã Hương Sơn

06/6/2019

20/6/2019

Đ/c Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện

Xã Thượng Lộ

Phòng Tiếp dân huyện

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.797
Truy cập hiện tại 38