Tìm kiếm
Các biểu mẫu thi đua khen thưởng
False 1144Ngày cập nhật 04/12/2018

Để phục vụ công tác thi đua khen thưởng cuối năm, Ủy ban nhân dân huyện đăng tải các các biểu mẫu phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ theo các biểu mẫu để thực hiện theo đúng quy định.

 

(Các biểu mẫu tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Nội vụ huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.896.795
Truy cập hiện tại 37