Tìm kiếm
UBMTTQVN các xã, thị trấn hoàn thành tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
False 15731Ngày cập nhật 22/07/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn; đến hết ngày 11/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2022, Mặt trận các xã, thị trấn đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”... 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, căn cứ kế hoạch triển khai vận động Quỹ “Vì Người nghèo” năm 2022 đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã vận động được 49,774/88,1 triệu đồng, đạt 56,5% so với kế hoạch đăng ký đầu năm 2022. Đã giúp đỡ được 139 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 47,95 triệu đồng; đồng thời, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Quỹ “Vì người nghèo” các xã, thị trấn giải ngân hỗ trợ 97 suất quà với số tiền 25,5 triệu đồng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã chủ trì tổ chức 40 điểm tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện với hơn 1.532 lượt người tham dự và hơn 189 lượt tham gia ý kiến; tổ chức 55 điểm tiếp cú cử tri của đại biểu HĐND xã với hơn 1.846 lượt người tham gia với hơn 319 lượt ý kiến. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều đã được lãnh đạo huyện và các vị đại HĐND các cấp trả lời thỏa đáng; bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiếp tục rà soát lại chương trình công tác năm, kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội dung công việc 6 tháng cuối năm phù hợp với sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”. Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy vai trò tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội, nhất là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, người đứng đầu các tộc họ,.... 

Triển khai, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, triển khai và tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” và “Tết vì người nghèo” năm 2023, tập trung vận động các hộ gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ tạo điều kiện cho người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững; xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, tiếp nhận, phân phối tiền hàng cứu trợ khi có bão lụt xảy ra;… Phối hợp tổ chức và chủ trì các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong hệ thống MTTQ các cấp trong huyện.

https://www.huyenuynamdong.vn

Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.467.664
Truy cập hiện tại 7.684