Tìm kiếm
Danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023
False 6098Ngày cập nhật 04/06/2022

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định (Quyết định số 1208/QĐ-UBND, 1207/QĐ-UBND; 1209/QĐ-UBND ngày 23/5/2022) về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023.

Quyết định nêu, Sở GD&ĐT có trách nhiệm thông báo danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 3, 7 và lớp 10 đã được phê duyệt kèm theo quyết định tới các cơ sở giáo dục phổ thông để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, đối với danh mục SGK lớp 3 sử dụng tại các trường Tiểu học chủ yếu lựa chọn SGK của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam (GDVN) cho các môn như: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật…Trong khi đó, các môn còn lại lựa chọn bộ SGK của NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (ĐHSP TP HCM)

Danh mục SGK lớp 7 sử dụng tại các trường THCS lựa chọn bộ SGK Kết nối tri thức và cuộc sống (NXB GDVN) cho các môn: Ngữ văn lớp 7 tập 1, tập 2; Toán 7 tập 1, tập 2; Tiếng Anh; Khoa học tự nhiên; Lịch sử và Địa lý; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Mĩ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Các môn còn lại lựa chọn bộ SGK của NXB Đại học Sư phạm (ĐHSP); NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (ĐHSP TP HCM) và Giáo dục công dân của NXB Đại học Huế

Với danh mục SGK lớp 10 THPT, sử dụng bộ Kết nối tri thức và cuộc sống (NXB GDVN) cho các môn: Ngữ văn 10 tập 1, tập 2; Chuyên đề học tập Ngữ văn; Toán 10 tập 1, tập 2; Chuyên đề học tập Toán 10; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lí; Chuyên đề học tập Vật lí; Lịch sử; Chuyên đề học tập Lịch sử; Địa lí; Chuyên đề học tập Địa lí; Giáo dục thể chất...

Các đầu SGK lớp 10 THPT chọn bộ Cánh diều gồm: Sinh học; Chuyên đề học tập Sinh học...

Các đầu sách lớp 10 THPT lựa chọn cả 2 bộ Cánh diều, Kết nối tri thức và cuộc sống, gồm: Địa lý; Chuyên đề học tập Địa lý..

Với môn Tiếng Anh 10, lựa chọn NXB GDVN của nhóm tác giả do Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) và nhóm tác giả do Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên) của NXB Đại học Huế.

Xem chi tiết tại phụ lục đính kèm!

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh mục sách giáo khoa lớp 7 (Kích vào để xem chi tiết)
2 Danh mục sách giáo khoa lớp 3 (Kích vào để xem chi tiết)
3 Danh mục sách giáo khoa lớp 10 (Kích vào để xem chi tiết)

 

Nguyễn Thị Thanh Huệ - Phòng Giáo dục và Đào tạo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.103.946
Truy cập hiện tại 3.515