Tìm kiếm
Công bố QUYẾT ĐỊNH số 1168/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
False 5030Ngày cập nhật 29/05/2022

Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1168/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.105.124
Truy cập hiện tại 4.150