Tìm kiếm
V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
False 12244Ngày cập nhật 24/05/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020, thay thế Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ  về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 315