Tìm kiếm
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp giải quyết đường sản xuất do ảnh hưởng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú
False 16518Ngày cập nhật 24/05/2020

 

Ngày 08/5/2020, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp để giải quyết đường sản xuất do ảnh hưởng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú. Tham dự có Lãnh đạo các cơ quan: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm phát triển Quỹ đất, Văn phòng đăng ký đất đai, văn phòng HĐND-UBND huyện; Chủ tịch và công chức địa chính xã Hương Phú; lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND xã Hương Phú, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco báo cáo tình hình tại dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú, ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:

1. UBND xã Hương Phú

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan cấp huyện, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco tổ chức đối thoại với đại diện các hộ gia đình có diện tích đất sản xuất liên quan đến dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ để nắm tình hình, nhu cầu, nguyện vọng làm cơ sở giải quyết đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân với doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan cấp huyện, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco kiểm tra thửa đất, đề xuất phương án làm đường đảm bảo sản xuất lâu dài của nhân dân và không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo UBND huyện trước ngày 10/6/2020.

- Phối hợp với các ngành liên quan cấp huyện và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco mời các hộ dân có liên quan để rà soát lại diện tích, cắm lại mốc GPMB thực hiện xong trước ngày 25/5/2020.

- Phối hợp với các ngành liên quan cấp huyện và Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco kiểm tra thực tế nếu có cấp chồng lấn đường sản xuất thì đề nghị điều chỉnh lại để UBND huyện đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh lại diện tích cho thuê đất.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường

- Phối hợp với UBND xã Hương Phú kiểm tra lại đường sản xuất, diện tích thực tế tại dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú và phương án làm đường sản xuất mới để tham mưu UBND huyện.

- Tham mưu UBND huyện phương án đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh lại diện tích cho thuê đất của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú, cho phù hợp với nguồn gốc đất sản xuất, đường sản xuất của bà con xã Hương Phú.

3. Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco

- Chủ động phối hợp với UBND xã Hương Phú để giải quyết những vướng mắc tại dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú.

- Thực hiện tốt những cam kết của Công ty đối với các hộ dân như trong biên bản làm việc tháng 2/2019.

Trên đây là nội dung Kết luận tại buổi họp để giải quyết đường sản xuất do ảnh hưởng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi thác Mơ xã Hương Phú. UBND huyện đề nghị các cơ quan ban ngành huyện, UBND xã Hương Phú và Công ty cổ phân Đầu tư và Dich vụ YesHue Eco tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Thanh Tuyền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 1.941