Tìm kiếm
HĐND tỉnh thông qua danh mục CT, DA cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác năm 2020
False 16834Ngày cập nhật 09/01/2020

Ngày 10/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển  mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng  sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020

 

Ngày 10/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển  mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng  sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020

Theo đó, năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 16 công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn huyện;

Chuyển tiếp 03 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2018 sang năm 2020;

Chuyển tiếp 19 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2019 sang năm 2020;

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.639