Tìm kiếm
Chỉ đạo, điều hành
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế mới ban hành công văn số 928/BHXH-TN&TKQ ngày 05/9/2018 về việc tiếp tục tăng cường công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ chuyển phát bưu điện (có file công văn đính kèm)
Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. 
Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
 Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
    Ngày 07 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh vừa có Công văn số 5754/UBND-NN gửi Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa bão năm 2018.
Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01.7.2018.
Ngày 12/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP về quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng. Nghị định định có hiệu lực từ ngày 27/8/2018.
Ngày 26/6/2018  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế  phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nam Đông.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.668.860
Truy cập hiện tại 191