Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 14 tháng 6 năm 2019 UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND để  triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019    
Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2019 Ngày 26/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê; Chi cục thuế; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện triển khai Công văn số 2022/UBND-CT ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc nạo vét, khơi thông dòng chảy  tại một số vị trí khe suối trên địa bàn huyện Nam Đông.   Ngày 17/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng –Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai Công văn số 2022/UBND-CT ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tại một số vị trí khe suối trên địa bàn huyện Nam Đông. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND; Chủ tịch UBND các xã: Hương Phú, Hương Hòa, Hương Giang, thị trấn Khe Tre. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo trình tự thủ tục thực hiện việc nạo vét, khơi thông dòng chảy và Công văn số 2022/UBND-CT ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.935.801
Truy cập hiện tại 38