Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 06 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Thông báo số 120/TB-UBND về thông báo nội dung Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn tại UBND xã Thượng Long. Nội dung Thông báo đã được đăng tải trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Toàn văn Thông báo tại File đính kèm.  
Ngày 18 tháng 7 năm 2019, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 14 tháng 6 năm 2019 UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND để  triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019    
Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.980.317
Truy cập hiện tại 260