Tìm kiếm
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện triển khai Công văn số 2022/UBND-CT ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh
False 5735Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện triển khai Công văn số 2022/UBND-CT ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc nạo vét, khơi thông dòng chảy  tại một số vị trí khe suối trên địa bàn huyện Nam Đông.

 

Ngày 17/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng –Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai Công văn số 2022/UBND-CT ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tại một số vị trí khe suối trên địa bàn huyện Nam Đông. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND; Chủ tịch UBND các xã: Hương Phú, Hương Hòa, Hương Giang, thị trấn Khe Tre.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo trình tự thủ tục thực hiện việc nạo vét, khơi thông dòng chảy và Công văn số 2022/UBND-CT ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

 

1. UBND các xã, thị trấn:

- Khảo sát các điểm cần nạo vét, khơi thông báo cáo UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 25/4/2019, sau khi có sự đồng ý của UBND huyện tiến hành họp dân lấy ý kiến (trước ngày 05/5/2019) và tiến hành các bước tiếp theo đúng trình tự thủ tục thực hiện việc nạo vét, khơi thông dòng chảy do Phòng phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn.

- Trong qua trình thực hiện thuê tư vấn khảo sát, lập dự án cho việc nạo vét, khơi thông tại đơn vị mình; trong dự án cần tính toán cụ thể khối lượng bù đắp 2 bên bờ sông và khối lượng cát sạn dư thừa vận chuyển ra khỏi công trình; sau khi có quyết định giao doanh nghiệp thực hiện việc nạo vét, khơi thông thì yêu cầu các doanh nghiệp phải ký quỷ trước khi thực hiện.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với  phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp triển khai Công văn số 2022/UBND-CT ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tại một số vị trí khe suối trên địa bàn huyện Nam Đông, UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.     

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.775
Truy cập hiện tại 1.463