Tìm kiếm
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019
False 5170Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019

 

Ngày 26/02/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê; Chi cục thuế; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2019. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

 

Đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên tất cả các lĩnh vực; nhiều nhiệm vụ trong chương trình công tác tháng 02 của UBND huyện đã được các ngành, các địa phương thực hiện tốt như: Quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, các đối tượng chính sách dịp Tết Nguyên đán; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; trong hoạt động chỉ đạo điều hành vẫn chưa thường xuyên cập nhật, bám sát các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nên vẫn ý kiến chỉ đạo chậm giải quyết, quá hạn; việc vận chuyển khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra; tiến độ cấp mới và cấp đổi Giấy CNQSDĐ vẫn còn chậm so với kế hoạch,...

 Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND huyện đề nghị các ngành, các địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Ngành nông nghiệp, các địa phương tăng cường chỉ đạo quyết liệt chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, nạo vét kênh mương, điều tiết nước, phòng chống hạn cho cây lúa vụ Đông Xuân 2018-2019; phát động sôi nổi phong trào xây dựng nông thôn mới và cải tạo làm vườn, chú trọng vườn mẫu phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng; hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ và đôn đốc chăm sóc, bón phân cây cau su; tập trung tiêm phòng cho gia súc đạt chỉ tiêu, kế hoạch, quan tâm phòng chống dịch tại các địa bàn có khả năng xảy ra dịch bệnh; hiện nay dịch tả Lợn châu phi đã xuất hiện ở một số tỉnh thành nước ta, khi có dịch bệnh xảy phải báo cáo kịp thời, nếu đơn vị, địa phương nào che dấu thì chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện.

- UBND xã Hương Phú chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thay thế, kiện toàn lại cán bộ thú y xã để đảm bảo công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến về việc thành lập chốt chặn để phòng ngừa dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn. Rà soát lại 8 tiểu dự án trong Đề án phát triển nông nghiệp toàn diện để phát triển các loại cây cần thiết và đề xuất loại bỏ các loại cây không có khả năng phát triển trên địa bàn. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể gắn liền với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Hạt kiểm lâm chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm rừng trái phép, tổ chức kiểm tra các khu rừng, địa điểm khả năng xảy ra (xã Hương Sơn, Hương Hữu, Hương Lộc, Thượng Quảng). Kiểm kê lại toàn bộ diện tích đất rừng cộng đồng ở Thượng Quảng, Hương Sơn để tìm ra nguyên nhân biến động giảm diện tích lớn để trả lời cho người dân xã Hương Sơn và Thượng Quảng về chi trả phí dịch môi trường rừng. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy. Làm việc với các sở ngành liên quan hoàn thiện Phương án thực hiện Chỉ thị 65 trên địa bàn huyện để sớm triển khai thực hiện.

2. Tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, chuyển đổi mô hình chợ, an toàn điện

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với UBND xã Hương Phú, Phòng Tư pháp nghiên cứu hợp đồng thỏa thuận tài sản trên đất tại điểm du lịch sinh thái Thác Trượt đã thu hồi để tham mưu UBND huyện giải quyết theo đúng theo quy định pháp luật. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn UBND các xã, thị trấn bố trí, sắp xếp đối với xã, thị trấn có hai cán bộ, công chức làm công tác kế toán cho phù hợp với công việc.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện và các ngành liên quan khi triển khai và nghiệm thu các công trình phải thông báo cho địa phương và người dân được biết để phối hợp thực hiện.

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các phương án chuyển đổi mô hình chợ Khe Tre và chợ Hương Giang để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Điện lưc Nam Đông khảo sát các tuyến đường điện băng qua nhà dân để đề xuất ngành điện có kế hoạch chỉnh tuyến. Kịp thời báo cáo Phòng Kinh tế - Hạ tầng khi hệ thống điện chiếu sáng Trung tâm các xã, thị trấn bị hư hỏng, có sự cố để được thay thế, khắc phục kịp thời phục vụ cho nhân dân.

3. Tài nguyên môi trường

- Phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty TNHH MTV môi trường Nam Đông kiểm tra và sắp xếp, bố trí các thùng đựng rác thải hợp lý, đảm bảo không để rác ứ đọng gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn; kiên quyết xử lý các xe cơ giới dùng để khai thác cát sạn trên địa bàn.

- UBND thị trấn Khe Tre kiểm tra việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp đổi, chỉnh lý biến động nếu chưa thực hiện được chỉnh lý thì trả lại cho các hộ dân; đề nghị khi thu hồi phải có biên bản thu hồi để tránh thất lạc, làm mất của người dân.

4. Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phòng Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tâm tư nguyện vọng của học sinh có biểu hiện bỏ học giữa chừng để kịp thời tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên sắp xếp, bố trí giáo viên giảng dạy hỗ trợ cho Trường THPT Hương Giang và THPT Nam Đông theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng Y tế, Trung tâm y tế và các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để hạn chế sinh con thứ 3 trở lên.

 - UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân vào làm việc tại Công ty Kimsora hoặc xuất khẩu  lao động ở các nước để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nội dung Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nam Đông lần thứ III.

5. Lĩnh vực Nội chính

- Công an huyện chủ trì, phối hợp các địa phương phát động phong trào bảo vệ an ninh thôn, xóm (trộm cắp tài sản, vật nuôi); xử lý triệt để các tụ điểm lô đề, cá độ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, tuần tra xử lý các xe hết hạn lưu hành, xe tự chế (Thượng Quảng, Hương Sơn, Thượng Long); kiểm tra các phương tiện ô tô chạy không đúng tuyến hay xe hợp đồng đến chở khách trên địa bàn; tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn.

- Thanh tra huyện tiến hành thanh tra việc lấn chiếm đất tại Sân bóng đá Mụ Nằm, Tổ dân phố 5, thị trấn Khe Tre để xử lý theo quy định pháp luật. Hoàn thành và ban hành kết luận thanh tra chấp hành chính sách pháp luật và phòng chống tham nhũng tại xã Thượng Nhật, trước ngày 15/3/2019.

- Phòng Nội vụ huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; theo dõi và báo cáo kịp thời hoạt động tôn giáo trên địa bàn; phối hợp Huyện đoàn hướng dẫn Đại hội liên hiệp thanh niên trên địa bàn.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND tháng 02/2019. UBND huyện thông báo để các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.520.984
Truy cập hiện tại 1.512