Tìm kiếm
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả sơ bộ công tác thanh tra tại xã Thượng Nhật
False 4551Ngày cập nhật 10/05/2019

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo  kết quả sơ bộ công tác thanh tra tại xã Thượng Nhật

 

Ngày 10/01/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nghe Đoàn thanh tra báo cáo kết quả sơ bộ thanh tra tại xã Thượng Nhật theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Tham dự gồm có các đồng chí: Lê Đăng Huề - Chánh thanh tra huyện, trưởng đoàn thanh tra; Dương Thanh Phước – Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Lê Phú Thưởng – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;  Nguyễn Văn Hóa – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra tại xã Thượng Nhật.

 

Sau khi nghe đồng chí Lê Đăng Huề - Chánh Thanh tra huyện, trưởng đoàn thanh tra báo cáo kết quả sơ bộ thanh tra tại xã Thượng Nhật; ý kiến tham gia, đề xuất của Đoàn Thanh tra và các thành viên tham dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Đồng ý cho Đoàn thanh tra xã Thượng Nhật mở rộng thời kỳ thanh tra tại xã Thượng Nhật từ giai đoạn 2012 -2016. Hoàn thành việc thanh tra tại xã Thượng Nhật chậm nhất đến ngày 28/02/2019.

2. Đồng ý cho trưng tập thêm 03 kế toán tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ cho Đoàn thanh tra. Giao Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện lựa chon con người phù hợp, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ để trưng tập vào Đoàn thanh tra.

3. Đề nghị Đoàn thanh tra tổ chức thanh tra toàn diện, đảm bảo đầy đủ các nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 28/02/2019.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo sơ bộ kết quả thanh tra tại xã Thượng Nhật, đề nghị Thanh tra huyện, Đoàn thanh tra, UBND xã Thượng Nhật và cơ quan liên quan tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.671