Tìm kiếm
Kế hoạch, chương trình công tác tháng 05 năm 2018 của UBND huyện
False 6484Ngày cập nhật 09/10/2018

TT

Nội dung

Cơ quan tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian TH

A

Đề án, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, báo cáo

I

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện trình Huyện ủy, BTV Huyện ủy

1

Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 22/3/2016 của Huyện ủy về “Chương trình cải cách hành chính

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

 

Tháng 5

2

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

II

Báo cáo, kế hoạch thông qua UBND huyện trình HĐND huyện

1

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

2

Báo cáo thực hiện các  chương trình trọng điểm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Văn Phòng, các ngành liên quan

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

3

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và tổng quyết toán ngân sách năm 2017

Phòng Tài chính - KH

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

4

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

5

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

6

Báo cáo công tác PCTN, lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

7

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 5 trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện

Văn phòng, các ngành liên quan

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

III

Quyết định, Chỉ thị

1

Thanh tra chuyên đề về đất đai tại UBND xã Hương Phú và UBND xã Hương Hữu

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

2

Triển khai chính sách đầu tư hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc miền núi năm 2018 theo Quyết định 2085

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

3

Sửa đổi Quy ước văn hóa

Phòng VHTT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

IV

Quy hoạch, đề án, phương án thông qua UBND huyện

1

Đề án xây dựng thủy điện mini và cải tạo hang động trong khu hậu cứ

Ban Chỉ huy quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

2

Đề án giảm nhanh tỷ lệ con thứ 3 trở lên giai đoạn 2018-2020

Trung tâm DS-KHHGĐ

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

3

Đề án nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên địa bàn huyện

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

4

Quy hoạch hệ thống thoát nước thị trấn Khe Tre

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

5

Quy hoạch cụm dân cư mở rộng từ đường Bế văn Đàn đến Trung tâm Y tế huyện

Phòng Kinh tế - HT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

V

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thông qua UBND huyện

1

Chương trình công tác tháng 6

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

2

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Văn Phòng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

3

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Môi trường thế giới 05/6/2018

Phòng TNMT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

4

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018

Phòng

Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

5

Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

6

Kế hoạch cập nhật thông tin cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2018

Phòng LĐ-TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

7

Kế hoạch luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc UBND huyện; công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

8

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

9

Kế hoạch về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

Phòng Tư Pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

10

Công tác bảo đảm an toàn, quy định bảo mật trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Cơ quan Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

11

Thanh tra việc quản lý tài chính; quản lý các chương trình dự án; quản lý ĐTXD và PCTN tại Phòng KT - HT.

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

B

Các hội nghị, cuộc họp, lễ quan trọng tổ chức trong tháng

1

Sơ kết công tác Hội Chữ thập đỏ

Hội CTĐ huyện

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

2

Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam

Hạt Kiểm lâm huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

3

Giao quân dự bị đi huấn luyện chuyển hạng lên Dự bị 1 đợt 2 năm 2018

Quân sự huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I

Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp

1

Chỉ đạo phát triển chăn nuôi và thực hiện Đề án phát triển đàn lợn giống chất lượng cao

Phòng NN&PTNT, Trạm CNTY

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

2

Triển khai thực hiện Quy hoạch nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

3

Thăm đồng ước tính năng xuất sản lượng lúa vụ Đông Xuân và đôn đốc thu hoạch

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

5

4

Chuẩn bị giống, phân, hệ thống thủy lợi và gieo cấy vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ; chuyển đổi cây trồng diện tích thiếu nước và triển khai các giải pháp chống hạn

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

5

 Quản lý giống cây trồng, kiểm tra các vườn ươm, các chủ sản xuất, cung ứng giống lúa

Phòng NN&PTNT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

5

6

Đôn đốc phê duyệt quyết toán các công trình XDCB

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng

5

7

Phối hợp Chi cục Thuế, UBND cấp xã rà soát, đôn đốc thực hiện hoàn thành công tác thu theo kế hoạch

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

8

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn công tác thu lệ phí vệ sinh môi trường năm 2018

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

9

Thẩm tra số liệu quyết toán năm 2017 các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

10

Kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lí các trường hợp kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 5

11

Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, chiếu sáng công cộng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 5

12

Thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 5

13

Triển khai ứng dụng các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thành công vào sản xuất và đời sống

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 5

14

Tìm thị trường và xây dựng thương hiệu cho hàng nông đặc sản của địa phương

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

15

Quy hoạch bãi đổ rác thải xây dựng trên địa bàn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Trần Quốc Phùng

Tháng 5

16

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ lần đầu

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

17

Quyết định phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất của các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu đất thực hiện các công trình/dự án

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

 

Tháng 5

18

Quản lý, giám sát vận hành bãi chôn lấp rác Hương Phú

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

19

Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt đọng khai thác cát sạn trái phép

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

20

Đôn đốc tiến độ cấp đổi và cấp mới giấy CNQSDĐ theo kế hoạch

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

21

Phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý SDĐ và tham mưu UBND huyện PA xử lý vi phạm QH, kế hoạch SDĐ

Phòng Tài nguyên và MT

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 5

22

Triển khai thi công tác công trình đã được phê duyệt; chỉ định thầu, đấu thầu

TC-KH, Ban QLDA khu vực huyện

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

23

Hoàn chỉnh phương án đấu giá đất ở khu TĐC xã Hương Hòa mới thu hồi sau thanh tra và ở TT Khe Tre

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Trần Quốc Phụng

Tháng 5

24

Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn

Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 5

25

Phê duyệt và triển khai thực hiện PA thu hồi đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 65 của UBND tỉnh

Hạt Kiểm lâm

Đ/c Trần Quốc Phụng

 

Tháng 5

II

Lĩnh vực Văn hóa – xã hội

1

Chỉ đạo các trường tổ chức thi học kỳ II; xét tốt nghiệp cho lớp 5, lớp 9. Tuyển sinh của các bậc học, cấp học

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

2

Chỉ đạo bảo quản cơ sở vật chất trường lớp trong thời gian nghỉ hè

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 5

3

Giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2017-2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 5

4

Kiểm tra thực trạng tỷ lệ huy động trẻ đến trường tại các Trường Mầm non trên địa bàn huyện sau khi thực hiện Công văn 3060 của Liên Sở

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 5

5

Tham gia các môn Đại hội TDTT cấp tỉnh

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 4

6

Mở lớp truyền dạy cồng chiêng và các điệu múa truyền thống dân tộc Cơ tu

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

7

Kiểm tra và tham mưu biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke lưu động

Phòng Văn hóa - TT

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

8

Tổ chức tháng hành động vì trẻ em

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

9

Triển khai Kế hoạch cập nhật thông tin cung lao động và điều tra nhu cầu học nghề năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

10

Triển khai Kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ huyện năm 2018

Phòng Lao động, TBXH

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

11

Tổng hợp thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo các thôn, bản, xã vùng khó khăn

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

Tháng 5

12

Triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển KTXH, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào DTTS

Phòng Dân tộc

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 5

13

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh, chú trọng công tác phòng dịch tại các trường học.

Phòng Y tế

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 5

14

Rà soát, báo cáo tình trạng sinh con thứ ba trở lên đang gia tăng ở các địa phương; tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các biện pháp cụ thể để xử lý

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

 

Đ/c Lê Thanh Hồ

 

Tháng 5

III

Lĩnh vực  Quốc phòng – An ninh, Nội chính

1

Tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

2

Phối hợp với Chi cục Văn thư lưu trữ tiến hành chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

3

Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu năm 2019

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

4

Nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2018

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

5

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ ở các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn

Phòng Nội vụ

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

6

Hội nghị triển khai các văn bản luật mới ban hành cho cán bộ chủ chốt huyện, xã;

Phòng Tư pháp

Đ/c Lê Thị Thu Hương

Tháng 5

7

Tiếp tục triển khai Kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 theo các nội dung, thời gian đã duyệt

Ban chỉ huy Quân sự

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 5

8

Thanh tra việc quản lý tài chính; quản lý các chương trình dự án; quản lý ĐTXD và thanh tra PCTN tại phòng KT - HT

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 5

9

Kết luận thanh tra chuyên đề về đất đai tại UBND xã Hương Phú và UBND xã Hương Hữu

Thanh tra huyện

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 5

10

Tham mưu lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2018

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 5

11

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm dùng chung tại các xã, thị trấn

Văn phòng HĐND&UBND

Đ/c Lê Thị Thu Hương

 

Tháng 5

 

Tập tin đính kèm:
Phan Anh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.723