Tìm kiếm
Khen thưởng các sản phẩm Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021
False 10423Ngày cập nhật 03/10/2021

UBND huyện ban hành Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về việc phê duyệt danh sách giải thường sản phẩm Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu huyện Nam Đông năm 2021. Gồm có 6 sản phẩm, trong đó 1 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba

Tập tin đính kèm:
Phạm Thị Bích
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.969.085
Truy cập hiện tại 3.691