Tìm kiếm
V/v góp ý dự thảo Quyết định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của UBND huyện
False 2181Ngày cập nhật 09/05/2018

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Để có cơ sở xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn tham gia góp ý, bổ sung vào Dự thảo. Văn bản góp ý Dự thảo được được đăng tải tại trang web: htt://namdong.thuathienhue.gov.vn (mục Thông tin chỉ đạo, điều hành).

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và gửi văn bản về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 15/5/2018. Đồng thời gửi qua hộp thư điện tử: dhlam.namdong@thuathienhue.gov.vn, nếu quá thời gian quy định cơ quan, đơn vị nào không gửi tham gia góp ý thì xem như đồng ý với Dự thảo Quyết định./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.457
Truy cập hiện tại 6