Tìm kiếm
Triển khai Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên môi trường
False 1709Ngày cập nhật 09/02/2018

Ngày 25/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hanh Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 08/02/2018.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.827.509
Truy cập hiện tại 15