Tìm kiếm
Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
False 6209Ngày cập nhật 19/06/2019

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Tập tin đính kèm:
Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.233
Truy cập hiện tại 182