Tìm kiếm
Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
False 6083Ngày cập nhật 17/06/2019

Ngày 03/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019, bãi bỏ Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,

Tập tin đính kèm:
Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.610.146
Truy cập hiện tại 169