Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Ý kiến chỉ đạo, điều hành
Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp quản lý, sử dụng pháo từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021       Ngày 27/11/2020,  Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo (viết tắt là Nghị định số 137/2020/NĐ-CP); ngày 21/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch 271/KH-UBND triển khai Nghị định nói trên nhằm chủ động triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kế hoạch cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. Theo Kế hoạch, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo. Đối với công tác tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng pháo, đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngoài ra, Công an tỉnh sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngay sau khi Nghị định số 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021. thuathienhue.gov.vn

(Chinhphu.vn) - Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết gắn với phòng, chống COVID-19; phê duyệt đề án giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không; hoàn thiện và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật… là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 7-11/12/2020.

Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.
Ngày 30/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành Quyết định số 1024/QĐ-BNV về Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ với các nội dung chính sau:
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện.   Theo đó, Chính phủ đồng ý thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) như đề xuất của Bộ Công Thương. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại văn bản số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020.

(Chinhphu.vn) - Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 135/2020/QH14 kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 08/12/2020 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, năm 2021, nhiều sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên toàn quốc và địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, trong bối cảnh tác động của thiên tai, tình hình dịch bệnh Covid -19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn; các thế lực thù địch phản động đẩy mạnh hoạt động chống đối; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, gia tăng hoạt động. Để tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và bảo vệ an toàn, bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Tân Sửu 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
Đó là ý kiến chỉ đạo của Sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 3635/SYT-NVY ban hành ngày 01 tháng 12 năm 2020
Ngày 30 tháng 11 năm 2020 Chủ tịch UBND huyện Nam Đông đã ban hành Công văn số 1493/UBND-TTr để triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2020, theo đó:
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 05/9/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sáng 09/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 8158/UBND-GT về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo An toàn giao thông cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.117.205
Truy cập hiện tại 1.239