Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Ý kiến chỉ đạo, điều hành
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể cấp xã trong công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo sự tham gia tích cực, thường xuyên của đông đảo quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể cấp xã trong việc thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh – Sạch – Sáng” cấp xã/phường bảo vệ môi trường theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ban hành ngày 15/01/2020.
   Để tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp trong dịp Tết Canh Tý năm 2020 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), ngày 13/01/2020 UBND huyện ban hành Công văn số 39/UBND-TNMT về việc phát động tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện. Thời gian hoàn thành trước 20/01/2020./.    
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2019 Ngày 26/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 4 năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê; Chi cục thuế; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2019. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện triển khai Công văn số 2022/UBND-CT ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc nạo vét, khơi thông dòng chảy  tại một số vị trí khe suối trên địa bàn huyện Nam Đông.   Ngày 17/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng –Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai Công văn số 2022/UBND-CT ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tại một số vị trí khe suối trên địa bàn huyện Nam Đông. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính – Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND; Chủ tịch UBND các xã: Hương Phú, Hương Hòa, Hương Giang, thị trấn Khe Tre. Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo trình tự thủ tục thực hiện việc nạo vét, khơi thông dòng chảy và Công văn số 2022/UBND-CT ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với BCĐ các Chương trình MTQG huyện để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình NTM quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 Ngày 12/4/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình MTQG huyện chủ trì cuộc họp với BCĐ các Chương trình MTQG huyện để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình NTM quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát – Chủ tịch UBMTTQ huyện, các thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã. Sau khi nghe Phòng Nông nghiệp và PTNT - cơ quan Thường trực báo cáo tình hình thực hiện xây dựng NTM quý I và nhiệm vụ quý II năm 2019, kế hoạch tổ chức tổng kết 10 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3/2019 Ngày 22/3/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2019. Tham dự có đồng chí Lê Thi Thu Hương – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Hồ Ngọc Hà – Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê; Chi cục Thuế; Ban quản lý rừng phòng hộ; Trung tâm Y tế; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp  nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn Ngày 13/3/2019, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn. Tham dự có các đồng chí làThủ trưởng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động TB và XH, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin,  Y tế, Thanh tra huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Hành chính công huyện. Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công huyện báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện từ khi thành lập đến nay (trong đó chú trọng 3 tháng đầu năm 2019), ý kiến tham gia thảo luận, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02/2019   Ngày 26/02/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê; Chi cục thuế; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 02/2019, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2019. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về triển khai kế hoạch thành lập  Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Ngày 15/02/2019, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. Tham dự có đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tần - Chi cục Trưởng Chi cục phát triển nông thôn; các Trưởng Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – KH, Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND xã Hương Phú và Thượng Nhật; các Chi hội trưởng Chi hội chủ rừng phát triển bền vững xã Hương Phú và Thượng Nhật. Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đặt vấn đề nội dung cuộc họp và đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:
THÔNG BÁO   Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở UBND xã Thượng Quảng Ngày 19 tháng 02 năm 2019, đồng chí Trần Quốc Phụng- Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở UBND xã Thượng Quảng. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện các cơ quan: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng LĐ-TB&XH, Ban Tiếp công dân, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thượng Quảng. Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND huyện kết luận:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.165.984
Truy cập hiện tại 1.239