Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Khen thưởng, xử phạt
Ngày 07 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen đối với các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018.  
Ngày 09/10/2018 UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 186/BC-UBND tình hình vi phạm trong công tác khơi thông dòng chảy và việc khắc phục hậu quả. Nội dung như sau:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.998.078
Truy cập hiện tại 46