Tìm kiếm
Dự án, hạng mục đầu tư
Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư công trình
Ngày 10/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023.
Chiều ngày 02/3, Hiệp hội du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng sự tham gia của hơn 50 lãnh đạo các Công ty Lữ hành, Khách sạn, dịch vụ du lịch.
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và ĐT
Thực hiện nội dung Nghị quyết số  01/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân  tỉnh  Thừa Thiên Huế ban hành  quy định một số chính  sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh yêu cầu các đơn  vị, địa phương nghiên cứu nội dung Nghị quyết nêu trên
     Ngày 10 tháng 02 năm 2022, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng huyện Nam Đông (theo NQ 05) đã được HĐND huyện Quyết nghị tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 với những nội dung chủ yếu sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 24/12/2021 về kêu gọi đầu tư xã hội hoá các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 2 dự án kêu gọi đầu tư thuộc địa bàn huyện Nam Đông.
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.
Ngày 16  tháng 9  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND về Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
V/v triển khai đầu tư dự án Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.219
Truy cập hiện tại 6.014