Tìm kiếm
Dự án, hạng mục đầu tư
Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý để triển khai đầu tư 04 dự án trên địa bàn huyện. Trong đó: 01 dự án giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư, còn lại giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện làm chủ đầu tư.
Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng tại cụm công nghiệp Hương Phú, huyện Nam Đông do Công ty TNHH Viên nén Renen làm chủ đầu tư.
Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND về việc Ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp  sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày  24 tháng 02 năm 2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 19/TB-UBND Về việc hủy bỏ các công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất nhưng sau 03 năm chưa thực hiện và các công trình dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020 của huyện Nam Đông nhưng không có khả năng thực hiện:
Ngày  24 tháng 02 năm 2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 18/TB-UBND về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông
Ngày 24 tháng 3 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 2367/UBND-GT về việc thống nhất chủ trương về cơ chế, quy mô và phương án đầu tư tuyến đường phục vụ sản xuất từ điểm đấu nối với Tỉnh lộ 14B vào khu sản xuất thuộc xã Hương Xuân, huyện Nam Đông.
Vừa qua, UBND huyện đã bàn giao đưa vào sử dụng Công trình Hệ thống đèn trang trí chiếu sáng tuyến đường trung tâm thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. Đây là một dự án trọng điểm của huyện để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Vừa qua, UBND huyện đã có Văn bản số 949/UBND-TCKH ngày 29 tháng 7 năm 2020 về việc đăng ký danh mục dự án định hướng kêu gọi đầu tư của huyện Nam Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 14 tháng 7 năm 2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020
Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1738 /QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc Khu quy hoạch cụm dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.488
Truy cập hiện tại 4.077