Tìm kiếm
Dự án, hạng mục đầu tư
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2019, trong đó có 04 dự án khởi công mới thuộc nguồn Ngân sách tỉnh quản lý năm 2019 triển khai trên địa bàn huyện Nam Đông.
Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Đông giai đoạn 2016-2020. UBND huyện đã đề xuất danh mục dự thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện. Các dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Huyện Nam Đông có tổng diện tích tự nhiên 64.777 ha, trong đó đất lâm nghiệp 54.657,46 ha, chiếm 84.37% diện tích tự nhiên. Phần lớn diện tích có rừng tự nhiên được các chủ rừng Nhà nước quản lý. Rừng và đất rừng tự nhiên huyện quản lý khoảng 7.000 ha.
Mặc dù có nhiều chuyển biến đáng kể, nhưng hiệu quả sản xuất nông nghiệp huyện Nam Đông vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Phát triển nông nghiệp toàn diện, từng bước nâng cao hiệu quả, bền vững là mục tiêu đối với huyện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.802.492
Truy cập hiện tại 148