Tìm kiếm
UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
False 3336Ngày cập nhật 08/04/2019

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứ thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo Quyết định này, có 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

20 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

 Nghị định số   114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ

2

Thẩm định,phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

20 ngày làm việc

 
   (Chi tiết có văn bản kèm theo)./.
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 3.675