Tìm kiếm
Công bố kết quả đánh giá đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
False 840Ngày cập nhật 19/01/2019

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2018.

 

Trong số 9 huyện, thị xã, thành phố được xếp hạng trong năm 2018 có 06 đơn vị xếp loại tốt, 02 đơn vị xếp loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình. UBND huyện Nam Đông xếp được vị trí thứ 2 với với 85,5 điểm (xếp loại tốt). Dẫn đấu chỉ số CCHC khối huyện là UBND huyện Phú Vang với 85,7 điểm (xếp loại tốt), huyện Quảng Điền xếp thứ 03 với 85 điểm (xếp loại tốt).

Đối với khối các cơ quan cấp tỉnh, dẫn đầu là Văn phòng UBND tỉnh với 94,5 điểm, xếp loại xuất sắc. Đứng thứ 02 trong bảng xếp hạng khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thuộc về Sở Y tế với 87,9 điểm ( xếp loại tốt); Sở Du lịch xếp thứ 03 với 83,6 điểm, (xếp loại tốt). Trong 21 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được xếp hạng trong năm 2018 thì có 1 cơ quan xếp loại xuất sắc, 11 cơ quan xếp loại tốt và 9 cơ quan xếp loại khá.

Thông qua việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  năm 2018 cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê nghiêm túc, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Văn hóa và Thông tin
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.893.663
Truy cập hiện tại 127