Tìm kiếm
Quyết định 1921/QĐ-BTC 2022 ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục I kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC ban hành năm 2016
False 2605Ngày cập nhật 01/10/2022

15 trang liên kết với Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1921/QĐ-BTC về việc ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục I kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính phân công đơn vị phụ trách cung cấp, biên tập, xuất bản thông tin trên Cổng thông tin điện tử gồm các mục và chuyên mục sau: Giới thiệu Bộ, Tin tức tài chính; Tin video; Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19; Vấn đề quốc hội quan tâm; Đảng bộ Bộ tài chính; Thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; Các dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công;…

Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính liên kết với các trang gồm: Trang Thông tin điện tử về tài sản Nhà nước; Thời báo tài chính Việt Nam online; Tạp chí tài chính; Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính; Học viện Tài chính; Trường Đại học Tài chính; Trường Hải quan Việt Nam; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Phạm Tấn Quý
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.312