Tìm kiếm
Công bố 07 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
False 4067Ngày cập nhật 04/06/2022

     Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính (07 TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

      I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (01 TTHC): 

1. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính:

- Thời gian giải quyết : 10 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: không

Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (06 TTHC)

1. Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: Trường hợp thẩm định cấp phép lần đầu: 10.750.000 đồng. Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: 4.250.000 đồng

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

- Phí, lệ phí:  Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng. Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

3. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

- Thời gian giải quyết : 10 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định 5.375.000 đồng

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

4. Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

- Thời gian giải quyết : 7 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định 500.000 đồng

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

5. Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

- Thời gian giải quyết : 10 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: Trường hợp tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng. Trường hợp với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng. Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp do mua bán, sáp nhập doanh nghiệp: 1.250.000 đồng

- Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

6. Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

- Thời gian giải quyết : 7 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng. Trường hợp cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 500.000 đồng

-Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công: Cổng dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

 
 
 
 
 
 
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.105.216
Truy cập hiện tại 4.206