Tìm kiếm
Công bố QUYẾT ĐỊNH số 1082 /QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh
False 4733Ngày cập nhật 22/05/2022

Ngày 05/5/20222, UBND tỉnh ban hành QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã).

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính công
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.104.292
Truy cập hiện tại 3.694