Tìm kiếm
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ/UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ
False 7585Ngày cập nhật 03/05/2022

Ngày 14/2/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Kim Chi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.775.955
Truy cập hiện tại 3.451