Tìm kiếm
Triển khai các ứng dụng phần mềm dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
False 12928Ngày cập nhật 02/01/2022

Ngày 23/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 12627/UBND-CNTT thống nhất việc triển khai ứng dụng VNEID (do Bộ Công an quản lý) và là ứng dụng sử dụng lâu dài phục vụ định danh người dân, xác thực định danh điện tử, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động gương mẫu cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình, người thân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung truyền thông, vận động việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID sẽ có cùng chức năng như các ứng dụng khác (PC-COVID, Thẻ kiểm soát dịch bệnh) trong phòng, chống dịch COVID-19 và khai báo di chuyển để người dân hiểu và sử dụng rộng rãi. Nghiên cứu, bổ sung việc sử dụng ứng dụng VNEID vào Hướng dẫn quy trình khai báo y tế tại Chốt kiểm soát. Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành địa phương triển khai việc kết nối, xác thực thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 5/11/2021 của Bộ Y tế về xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. (2) Thực hiện cập nhật dữ liệu thông tin tiêm chủng lên nền tảng quốc gia sau khi Cơ quan Công an, Chính quyền địa phương các cấp đã thực hiện xác minh đầy đủ thông tin. (3) Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng, chống COVID-19 lên nền tảng quản lý tiêm chủng Quốc gia chậm nhất là 24 giờ sau khi tiêm.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Phối hợp Công an tỉnh quản lý và cập nhật thông tin các đối tượng thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an tỉnh đảm bảo cấp thẻ căn cước công dân cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn và tất cả công dân chưa đủ điều kiện cấp thẻ Căn cước công dân đều được nhận được thông báo mã định danh cá nhân. Duy trì và cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Cập nhật toàn bộ dữ liệu công dân thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh triển khai sử dụng ứng dụng VNEID và chuẩn bị đủ điều kiện để thống nhất sử dụng mã QR-Code trên thẻ CCCD tại địa bàn tỉnh, xây dựng tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, sử dụng mã QR-Code cá nhân trên thẻ CCCD trong quá trình kiểm soát của các cơ quan chức năng, các tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ xã hội; Xác thực thông tin và xác minh thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tiêm chủng COVID-19; (6) Tham mưu triển khai Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 9/11/2021 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa; Quan tâm hỗ trợ kinh phí và huy động các lực lượng hỗ trợ lực lượng Công an trong phối hợp cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

Võ Thị Thanh Tuyền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.163