Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện 6 tháng đầu năm 2021
False 10356Ngày cập nhật 04/06/2021

     Ngày 03/6/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 22/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong 6 tháng đầu năm 2021.

     Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/5/2021, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 1.733 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 1.506 hồ sơ; đang xử lý: 227 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 1.506 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

1.506

100

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

1.467

97,4

Hài lòng

39

2,6

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

1.453

96,5

Hài lòng

53

3,5

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

1.497

99,4

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

9

0,6

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

1.461

97

Cần giảm giấy tờ

45

3

Phức tạp

-

-

     
     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng./. 
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Trung tâm Hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.225
Truy cập hiện tại 7.044