Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 3 năm 2021
False 11667Ngày cập nhật 01/04/2021

     Ngày 01/4/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 14/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 3 năm 2021.

     Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 499 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 398 hồ sơ; đang xử lý: 101 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 398 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

398

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

398

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

385

96,7%

Hài lòng

13

3,3%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

395

99,2%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

3

0,8%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

398

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

 
      Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng./. 
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Trung tâm Hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.128.301
Truy cập hiện tại 7.629