Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 01 năm 2021
False 11113Ngày cập nhật 24/02/2021

     Ngày 04/02/2021, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 09/TB-HCC về Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 01 năm 2021.

     Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 466 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 366 hồ sơ; đang xử lý: 100 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 366 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

366

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

366

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

360

98,4%

Hài lòng

6

1,6%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

366

100%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

-

-

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

351

96%

Cần giảm giấy tờ

15

4%

Phức tạp

-

-

 
     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng./. 
Tập tin đính kèm:
Nhật Linh - Chuyên viên Trung tâm Hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.775