Tìm kiếm
Kết quả Khảo sát mức độ hài lòng thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông-tháng 10/2017
False 11800Ngày cập nhật 22/12/2017

Trong tháng 10 năm 2017, Trung tâm Hành chính công Nam Đông đã thực hiện 190 giao dịch TTHC, trong đó:

- Số hồ sơ đã hoàn thành: 130 hồ sơ

- Số hồ sơ đang xử lý, chưa đến hẹn: 60 hồ sơ

- Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 130 Phiếu (đạt 100%)

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Hành chính công Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 4.880