Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 11 năm 2019
False 14262Ngày cập nhật 03/12/2019

Ngày 02/12/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 78/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 11 năm 2019.

Từ ngày 01/11/2019 đến 29/11/2019 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 329 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 186 hồ sơ; đang xử lý: 143 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 186 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

186

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

186

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

183

98,4%

Hài lòng

3

1,6%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

185

99,5%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

1

0,5%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

186

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

 
Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng./.
Nhật Linh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 4.728