Tìm kiếm
Danh sách các phần mềm dùng chung
False 310881Ngày cập nhật 29/10/2014

1. Hệ thống điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông: namdong.thuathienhue.egov.vn

2. Địa chỉ thư điện tử công vụ: http://mail.thuathienhue.gov.vn

3. Phần mềm đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng:

- Internet: 203.113.133.78/lichtuan_hnamdong

- Mạng WAN: lichtuan.namdong.thuathienhue.egov.vn

4. Phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo và ban hành văn bản: ykcd.namdong.thuathienhue.egov.vn/

5. Hệ thống cấp phép xây dựng: cpxd.thuathienhue.gov.vn

6. Dịch vụ công trực tuyến: dichvucong.thuathienhue.gov.vn

7. Phần mềm tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: kntc.thuathienhue.egov.vn

8. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành:

- Đối với cấp huyện

- Hồ sơ công việc năm hiện tại: hscv.namdong.thuathienhue.egov.vn

- Hồ sơ công việc các năm:

Năm 2017       Năm 2016      Năm 2015          Năm 2014         Năm 2013         Năm 2012         Năm 2011         Năm 2010         Năm 2009

- Đối với cấp xã

HSCV thị trấn Khe Tre                      HSCV xã Hương Lộc                     HSCV xã Hương Hữu                   HSCV xã Hương Phú

HSCV xã Hương Giang                   HSCV xã Hương Hòa                    HSCV xã Hương Sơn                    HSCv xã Thượng Nhật

HSCV xã Thượng Lộ                        HSCV xã Thượng Long                HSCV xã Thượng Quảng

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.740.212
Truy cập hiện tại 88