Tìm kiếm
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng tại Trung tâm Hành chính công huyện tháng 10 năm 2019
False 14312Ngày cập nhật 02/11/2019

 Ngày 01/11/2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã ban hành Thông báo số 60/TB-HCC về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân giao dịch TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng 10 năm 2019.

Từ ngày 01/10/2019 đến 31/10/2019 Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 272 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:

          - Số hồ sơ đã hoàn thành: 189 hồ sơ; đang xử lý: 83 hồ sơ.

          - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 189 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

 

Tiêu chí đánh giá

Mức độ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

187

98,9%

Hài lòng

2

1,1%

Không hài lòng

-

-

2

Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông?

Rất hài lòng

189

100%

Hài lòng

-

-

Không hài lòng

-

-

3

Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận?

Rất hài lòng

186

98,4%

Hài lòng

3

1,6%

Không hài lòng

-

-

4

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính?

Đúng hẹn

188

99,5%

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

1

0,5%

Không đúng hẹn

-

-

5

Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết?

Đơn giản

189

100%

Cần giảm giấy tờ

-

-

Phức tạp

-

-

 

Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lònghài lòng./.

 

Thu Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.127.289
Truy cập hiện tại 7.080