Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Tuyên truyền CCHC
Nhờ thực hiện tốt việc quán triệt chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) nên công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, quy trình và tiến độ theo kế hoạch, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Ảnh minh họa: Phường Tây lộc được sáp nhập từ phường Tây Lộc và 1 phần của phường Thuận Thành
Ngày 21/9/2022 UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực vận tải biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh
Rút ngắn thời hạn cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) các cấp, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 07/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5783/UBND-KSTT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp.  
Thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác, từng cán bộ, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ từ tỉnh đến cơ sở luôn tận tâm và nỗ lực hết mình với quyết tâm vì Nhân dân phục vụ. Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn với cấp tài khoản định danh điện tử
(CTTĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2204 /QĐ-UBND thay thế Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã). Ảnh minh họa: Cán bộ phường Hương Xuân hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính
15 trang liên kết với Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1921/QĐ-BTC về việc ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục I kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính phân công đơn vị phụ trách cung cấp, biên tập, xuất bản thông tin trên Cổng thông tin điện tử gồm các mục và chuyên mục sau: Giới thiệu Bộ, Tin tức tài chính; Tin video; Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19; Vấn đề quốc hội quan tâm; Đảng bộ Bộ tài chính; Thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; Các dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công;… Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính liên kết với các trang gồm: Trang Thông tin điện tử về tài sản Nhà nước; Thời báo tài chính Việt Nam online; Tạp chí tài chính; Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính; Học viện Tài chính; Trường Đại học Tài chính; Trường Hải quan Việt Nam; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;… Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
Ngày 15/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) chấp nhận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (đối với hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản) trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam được sửa đổi. Cụ thể như sau:
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 Công bố danh mục 17 thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 3.639