Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Tuyên truyền CCHC

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 5 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 02/9/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG).

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch số 2243/QĐ-UBND về triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định 1686/QĐ-BTNMT về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.
Ngày  01  tháng 9  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 09/8/2021, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tổng kết hàng năm nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Đánh giá bằng điểm số hóa, theo tiêu chí, bằng sản phẩm; Đánh giá đa chiều, lồng ghép các tiêu chí đang được thực hiện; Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý để giúp các giao dịch hành chính giảm bớt thời gian, bớt giấy tờ, hướng tới chính quyền số.
Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch UBDN tỉnh đã ban hành Quyết định số 2059 để Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết  của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 110