Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Công nghệ thông tin
Sáng 09/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Ngày 23/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 12627/UBND-CNTT thống nhất việc triển khai ứng dụng VNEID (do Bộ Công an quản lý) và là ứng dụng sử dụng lâu dài phục vụ định danh người dân, xác thực định danh điện tử, quản lý và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
“Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) của tỉnh hai năm gần đây liên tục xếp vị trí thứ 2 trên toàn quốc, Thừa Thiên Huế trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về phát triển chính phủ điện tử cấp tỉnh”, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định.
Thông tư 20/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử. Theo đó, ban hành mới Phụ lục 01 Danh mục sản phẩm phần mềm thay thế Phụ lục số 01 Danh mục sản phẩm phần mềm tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013. Danh mục gồm 5 nhóm sản phẩm phần mềm: Nhóm phần mềm hệ thống, nhóm phần mềm ứng dụng, nhóm phần mềm công cụ, nhóm phần mềm tiện ích và các phần mềm khác. Một số sản phẩm phần mềm cụ thể như: phần mềm hệ cho thiết bị khác; phần mềm chữ ký số điện tử; phần mềm nén dữ liệu; phần mềm nhúng văn bản; phần mềm quản trị, quản trị từ xa; phần mềm kiểm thử chương trình; phần mềm phát triển giao diện đồ họa người dùng; phần mềm phát triển nền tảng web; … Các sản phẩm phần mềm đã được xác định thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm trước ngày 02/02/2022 thì tiếp tục được áp dụng theo đúng mục đích của Danh mục tại Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/02/2022.
THỪA THIÊN HUẾ ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nam Đông xin Báo cáo về việc khảo sát số liệu hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông năm 2021 trên địa bàn huyện. Đến ngày 05/8/2021 các cơ sở giáo dục  trên địa bàn huyện Nam Đông có 107 điểm truy nhập internet cố định ....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.529.698
Truy cập hiện tại 3.162