Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Tiêu chuẩn ISO 9001
UBND huyện thực hiện gửi Phiếu khảo sát lấy ý kiến của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Phiếu khảo sát lấy ý kiến của UBND các xã, thị trấn gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 17/3/2017 để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế 
Các đơn vị tiến hành rà soát, ban hành lại tất cả các quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.521.023
Truy cập hiện tại 1.548