Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Tiêu chuẩn ISO 9001
Ngày 24 tháng 8 năm 2020, UBND huyện đã sửa đổi bổ sung các quy trình ISO 9001:2015 thuộc lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng áp dụng tại huyện Nam Đông.
Ngày 24 tháng 8 năm 2020, UBND huyện đã sửa đổi bổ sung các quy trình ISO 9001:2015 thuộc các lĩnh vực lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo áp dụng tại huyện Nam Đông.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.689.984
Truy cập hiện tại 5.050