Tìm kiếm
Cải cách hành chính >> Văn bản - Tài liệu hướng dẫn
Ngày 29 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cung cấp danh mục TTHC cấp huyện yêu cầu thực hiện mức độ 3, 4, đề nghị các đơn vị nghiên cứu để rà soát sự phù hợp
Ngày 08 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân và các cơ quan cấp huyện được đưa vào Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
Ngày 07 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.
Ngày 20 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Hạt Kiểm lâm huyện.
Ngày 23 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1020/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 890/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 04 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứ thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.915.360
Truy cập hiện tại 16