Tìm kiếm
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin Video
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

 

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thực hiện Kế hoạch số 397/KH-SYT ngày 21/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đợt 2 năm 2022 (sau đây gọi là chiến dịch): I. MỤC TIÊU Chiến dịch đợt 2 năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Dân số - KHHGĐ), dân số và phát triển, huy động các cấp, các ngành, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Dân số - KHHGĐ năm 2022, cụ thể: 1. Triển khai thực hiện chiến dịch tại các xã, thị trấn có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã vùng khó khăn.   2. Đảm bảo thực hiện hoàn thành 50% chỉ tiêu còn lại của năm 2022 về biện pháp tránh thai lâm sàng. 3. Cung cấp thông tin về SKSS/KHHGĐ và các dịch vụ dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, vị thành niên và thanh niên, nhất là nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, đồng thời tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện a) Trung tâm Y tế huyện - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt theo quy định; tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo việc triển khai chiến dịch tại địa phương đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo an toàn, an tâm cho người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo quy định. - Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất để tổ chức khám, tư vấn và thực hiện kỹ thuật. - Bố trí đầy đủ phương tiện, dụng cụ, nhân lực, vật lực để thực hiện triệt sản nam nữ cho các đối tượng có nhu cầu. - Treo băng rôn tuyên truyền tại các trục đường chính của huyện và cung cấp tờ rơi, cho các xã, thị trấn. - Tổng hợp và báo cáo kết quả chiến dịch theo quy định. b) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn - Căn cứ vào nội dung kế hoạch, chỉ tiêu của huyện để xây dựng kế hoạch của đơn vị mình cụ thể về địa điểm, thời gian tọa đàm, tư vấn và phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo Công tác dân số xã về phụ trách từng địa bàn, thôn, gắn với chỉ tiêu thực hiện cụ thể để tổ chức tuyên truyền vận động. - Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã trước, trong quá trình triển khai chiến dịch và treo băng rôn tuyên truyền... - Chỉ đạo Trạm Y tế, Chuyên trách dân số, Cộng tác viên rà soát lại các nhóm đối tượng để tuyên truyền vận động; phối hợp với UBMTTQVN xã, Xã đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các già làng, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố tổ chức toạ đàm, đi vận động trực tiếp đối tượng tại hộ gia đình và lập danh sách các cặp vợ chồng đăng ký sử dụng các biện pháp tránh thai trên toàn xã, thị trấn (theo mẫu của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh) và gửi danh sách về huyện (qua Phòng Dân số) trước ngày thực hiện dịch vụ tại xã, thị trấn. - Chỉ đạo Trạm Y tế chuẩn bị địa điểm tổ chức khám, tư vấn, thực hiện dịch vụ. Xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ SKSS/KHHGĐ và phối hợp với các đội lưu động tỉnh, huyện đáp ứng dịch vụ cho nhân dân khi có nhu cầu. - Phân công cán bộ chuyên trách, Cộng tác viên DS-KHHGĐ có trách nhiệm bám sát địa bàn của đơn vị quản lý để vận động đối tượng đến khám, đưa các đối tượng đã đăng ký các biện pháp tránh thai đến Trạm Y tế thực hiện dịch vụ, riêng triệt sản đưa về tại Trung tâm Y tế huyện để thực hiện. 2. Tuyên truyền vận động Trung tâm Y tế và Trạm Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ  huyện, xã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện: - Tuyên truyền trên các kênh truyền thông của huyện, xã về KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số. - Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, nhất là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên… Các đơn vị triển khai tư vấn cần xây dựng kế hoạch báo cáo trước khi triển khai thực hiện. - Tổ chức truyền thông tại cộng đồng nhằm chuyển tải những thông điệp tới các nhóm đối tượng thông qua nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ, mít tinh, cổ động; khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi... Sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok để truyền thông và thông báo hoạt động chiến dịch. - Đối tượng tuyên truyền vận động: Ngoài việc tiếp tục tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 con, nuôi dạy con tốt,   xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc, cần mở rộng các nội dung, đối tượng tuyên truyền về các hoạt động nâng cao chất lượng dân số: Vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh, khám sức khỏe người cao tuổi… 3. Tổ chức các đội dịch vụ Trung tâm Y tế chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đáp ứng dịch vụ như: Tổ chức đội dịch vụ KHHGĐ lưu động của huyện thực hiện tư vấn, cung cấp các dịch vụ, khám và điều trị nhiễm khuẩn đường sinh sản; chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc thiết yếu, nhân lực phục vụ các đợt chiến dịch. Thành phần đội dịch vụ lưu động gồm các cử nhân phụ sản có chuyên môn và kinh nghiệm. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH 1.Địa bàn triển khai: tại 10 xã, thị trấn 2. Thời gian triển khai: - Triển khai kế hoạch tại huyện: Dự kiến từ ngày 08-12/8/2022. - Triển khai kế hoạch tại xã, thị trấn: Trước khi tổ chức truyền thông tư vấn và dịch vụ từ 7 đến 10 ngày. - Thực hiện dịch vụ mỗi đơn vị 01 ngày, dự kiến bắt đầu từ 22/8/2022 và kết thúc trước 15/9/2022. Sau đợt chiến dịch tại huyện, tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ hàng tháng nhằm hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2022. IV. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT 1. Tổ chức kiểm tra, giám sát - Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát trước, trong, sau các đợt chiến dịch tại 100% số xã, thị trấn triển khai. Tập trung vào công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện để triển khai dịch vụ tại Trạm Y tế, tổ chức tuyên truyền vận động đối tượng, tiến độ triển khai các hoạt động, chất lượng dịch vụ và kết quả dịch vụ, phát hiện những khó khăn, vướng mắc của xã, thị trấn để hỗ trợ, xử lý. - Giao trách nhiệm các ban, ngành, đoàn thể huyện tham gia chỉ đạo, theo dõi, giám sát chiến dịch tại các xã, thị trấn, cụ thể như sau: STT Các ban, ngành, đoàn thể tham gia chỉ đạo Tại các xã, thị trấn Ghi chú 1 Hội Nông dân huyện Hương Sơn, Thượng Quảng, Thượng Lộ Đề nghị các xã, thị trấn khi triển khai chiến dịch, tổ chức toạ đàm, tư vấn mời các ban, ngành huyện tham gia chỉ đạo tại đơn vị mình tham dự. 2 Huyện đoàn Hương Lộc, Thượng Nhật 3 Hội Phụ nữ huyện Hương Phú, Thị trấn Khe  Tre 4 Ủy ban MTTQVN huyện Hương Hữu, Thượng Long, Hương Xuân 2. Thống kê, báo cáo - Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch gửi về Trung tâm Y tế huyện ( Phòng Dân số) để tổng hợp. - Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo nguyên tắc: Kết quả thực hiện dịch vụ trong chiến dịch chỉ bao gồm số người thực hiện trong những ngày tổ chức chiến dịch tại xã, thị trấn; danh sách người thực hiện KHHGĐ phải được thống nhất, lưu tại Trạm Y tế để quản lý, theo dõi. - Trung tâm Y tế hướng dẫn các xã xây dựng báo cáo và làm đầu mối thu thập thông tin, thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo chiến dịch của huyện gửi về Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh theo quy định. 3. Sơ kết, tổng kết - Sau khi kết thúc chiến dịch đợt 2 các xã, thị trấn tiến hành tổng hợp số liệu và báo cáo sơ, tổng kết. - Báo cáo sơ kết chiến dịch gửi về Trung tâm Y tế huyện (thông qua Phòng Dân số) trước ngày 30/9/2022, báo cáo tổng kết chiến dịch trước 26/11/2022. V. KINH PHÍ THỰC HIỆN - Kinh phí tổ chức thực hiện chiến dịch năm 2022 đã được phân bổ theo công văn số 563/TTYT ngày 01/6/2022, việc quản lý sử dụng kinh phí được thực hiện theo các quy định tài chính hiện hành. - Huy động ngân sách địa phương: Trạm Y tế lập kế hoạch đề nghị UBND cấp xã hỗ trợ thêm kinh phí, bảo đảm nguồn lực triển khai các đợt chiến dịch, đồng thời lồng ghép các buổi tư vấn cộng đồng, nói chuyện chuyên đề của các đề án, mô hình, chương trình nâng cao chất lượng dân số vào hoạt động truyền thông của chiến dịch. Việc triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ Dân số - KHHGĐ đợt 2 năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ của huyện, góp phần hoàn thành chương trình DS-KHHGĐ giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình triển khai chiến dịch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Trung tâm Y tế huyện ( Phòng Dân số) theo số ĐT: 0234.3875 368./.  
Trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp gây thiệt hại về người và tài sản. Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các tháng cuối năm 2022, UBND huyện Nam Đông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau: 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: - Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn; yêu cầu Đã uống rượu, bia không lái xe; không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng chất ma túy; không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo phao đúng quy định khi đi trên hồ chứa, song suối. - Nghiêm cấm can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi can thiệp xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định. 2. Công an huyện: Tiếp tục triển khai truyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng tuyên truyền mức xử phạt các lỗi thường gặp trên hệ thống truyền thanh huyện. Tổ chức tập huấn pháp luật giao thông theo kế hoạch của Ban ATGT huyện.  Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch cao điểm, tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; tập trung vào các tuyến đường bộ, đường thủy và địa bàn có vụ tai nạn giao thông gia tăng; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, đường thủy; chú ý các hành vi vi phạm là nguyên  trực tiếp gây ra tai nạn như vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không đi đúng phần đường, làn đường; điều khiển mô tô, ô tô không có giấy phép lái xe, xe ô tô không đăng kiểm... Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải có thông báo gửi về cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã tham mưu UBND xã, phối hợp các ngành, đoàn thể cấp xã thường xuyên tuyên truyền pháp luật đảm bảo trật tự và an toàn giao thông; tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông ở các tuyến đường xã, liên thôn. Tăng cường giám sát, xử lý vi phạm thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị ghi hình thu được từ camera, do người dân cung cấp, qua Hue-S; tập trung vào nhóm các đối tượng thường xuyên vi phạm, tái phạm. Bố trí lực lượng trực ban, sẵn sàng tham gia phối hợp cứu hộ, cứu nạn, xử lý tai nạn trên đường HCM đi qua địa bàn huyện. 3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được năm 2022, lập kế hoạch năm 2023; bổ sung hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, hạng mục phản quang tại các nút giao thông phức tạp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; Phối hợp Công an huyện, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông. Tham mưu UBND huyện phân cấp quản lý các tuyến đường mới xây dựng,  chỉ đạo UBND các xã, thị trấn duy tu, bảo dưỡng, phát quang các điểm che khuất tầm nhìn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông ở cơ sở. Tham mưu UBND huyện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nội dung văn bản này báo cáo UBND huyện, Ban ATGT huyện. 4. Trung tâm Y tế: Bố trí lực lượng trực, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn huyện (kể cả trên đường HCM đi qua địa bàn huyện) giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông trong trong thời gian nghỉ hè và đầu năm học mới năm 2022-2023 đảm bảo 100% học sinh và cán bộ, giáo viên được tuyên truyền, giáo dục và được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông. Chỉ đạo các Trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục xây dựng, duy trì “Cổng trường an toàn giao thông” thật sự hiệu quả. 6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT và Thể thao huyện đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên hệ thống truyền hình, truyền thanh huyện,  tăng thời lượng tuyên truyền, thường xuyên, đảm bảo ít nhất 2 lần/ tuần. Phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng để cung cấp bài, tư liệu phục vụ tuyên truyền. 7. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vê TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa; tuyên truyền sâu rộng tới mọi đối tượng, nhất là thanh, thiếu niên, công nhân, học sinh, công chức, viên chức, người lao động, lái xe; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT” thiết thực và hiệu quả. Xây dựng văn hóa giao thông gắn với xây dựng thôn/TDP văn hóa, gia đình văn hóa. - Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, phát quang các tuyến đường được phân cấp quản lý. Vận động các hộ chăn nuôi không chăn thả, thả rong gia súc trên các tuyến đường và hành lang đảm bảo an toàn giao thông. - Chỉ đạo công an, các bộ phận giúp việc của xã, thị trấn tham mưu lập kế hoạch, triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định vi phạm trật tự an toàn giao thông. 8. Kiến nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các Đoàn thể chính trị xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, không vi phạm pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông khi tham gia giao thông. 9. Ban an toàn giao thông huyện: Các thành viên Ban ATGT huyện thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo lĩnh vực phụ trách. Lập trang tuyên truyền về an toàn giao thông trên mạng xã hội, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình TTATGT, phối hợp giải quyết, khắc phục kịp thời các sự cố, tai nạn giao thông. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên; xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của từng cá nhân được phân công nhiệm; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia gây tai nạn giao thông. Phân công theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung văn bản này về Ban An toàn giao thông huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 25/8/2022 để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh./.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), Tối 26/7, Huyện Đoàn Nam Đông phối hợp với Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống – sáng mãi niềm tin”
Ngày 06/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND triển khai thực hiện giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 nhằm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025” với các mục tiêu: Mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2022 đạt tỷ lệ 98,9% dân số tham gia BHYT, đến năm 2025 có 99,05% dân số tham gia BHYT; Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT. Theo đó, để đạt những chỉ tiêu nói trên, bên cạnh việc chỉ đạo của hệ thống chính trị, kế hoạch triển khai các nội dung sau: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; Đảm bảo nguồn nhân lực; Đổi mới cơ chế tài chính, phương thức thanh toán, giảm chi tiêu của người dân trong KCB BHYT; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; Giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng để tăng tỷ lệ tham gia BHYT.
Sáng chủ nhật (10/7), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra công tác thực hiện Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn thành phố Huế; trong đó tập trung vào các tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Văn Tiến Dũng, phường An Đông và xã Hương Phong. Cùng đi còn có lãnh đạo các Sở, ban ngành địa phương liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương kiểm tra Ngày chủ nhật xanh tại thành phố Huế     Qua đi kiểm tra cho thấy, cán bộ, lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã tích cực tham gia, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, một số tuyến đường khác vẫn còn nhiều rác thải và các điểm đổ rác tự phát,… Tại các điểm đến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã biểu dương tinh thần và những hành động thiết thực của người dân, cán bộ hưu trí trong việc gìn giữ môi trường và mong rằng người dân tiếp tục duy trì thường xuyên, hàng tuần, từng bước xây dựng môi trường thêm xanh - sạch - sáng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào Ngày chủ nhật xanh đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân, Thừa Thiên Huế trở thành điểm sáng trong toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, các cấp, ngành, địa phương và bà con nhân dân cần tiếp tục đưa phong trào đi vào cuộc sống thực chất và trở thành hành động, nếp sống thường xuyên của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, tạo thói quen cho người dân trong việc phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định. Đối với vấn đề xả rác nơi công cộng, đổ rác không đúng nơi quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các ban, ngành chức năng quan tâm, xử lý dứt điểm. Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, doanh nghiệp,… các đơn vị chức năng cần lắp đặt camera giám sát để kịp thời phát hiện vi phạm và xử phạt nghiêm những hành vi cố tình đổ rác nơi công cộng, không đúng quy định.    
(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, yêu cầu đẩy mạnh tiêm vaccine, thần tốc hơn nữa thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư y tế, chủ động xây dựng và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.
Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12 năm 2022: - Huy động truyền thông đại chúng tại địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho Nhân dân về ý nghĩa của “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” năm 2022. - 100% xã, thị trấn tổ chức đợt truyền thông phòng, chống SXHD sâu rộng trong cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình địa phương; thực hiện tổng vệ sinh, thu gom phế thải, súc rửa các dụng cụ chứa nước nhằm loại trừ các ổ chứa bọ gậy với sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng. - 100% điểm nguy cơ SXHD trên địa bàn huyện ra quân tổ chức Chiến dịch diệt bọ gậy và phun hóa chất chủ động phòng, chống SXH.
- Thực hiện tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer trẻ em cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn huyện - Thực hiện tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin Pfizer cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn huyện  
- Đẩy mạnh việc tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người dân từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành trong Quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP. - Tổ chức tiêm chủng mũi mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi có suy giảm miễn dịch thể vừa và nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ bao phơi nhiễm với COVID-19. - Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong Quý II năm 2022.  
Tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm hơn 2,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19, đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi cơ bản trên 98% cho người từ 12 tuổi trở lên và 80,9% người đã tiêm mũi bổ sung (đối với người đã tiêm 2 mũi vắc xin Verocell, người suy giảm miễn dịch vừa và nặng) và chỉ hơn 50% người đã mũi nhắc lại lần 1.  Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19, hoàn thành tiêm liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên; tăng tỷ lệ bao phủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý II/2022; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; rà soát người đủ điều kiện tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2), chiều ngày 30/5/2022, Ủy ban nhân tỉnh đã có Công văn số 5413/UBND-VH, theo đó đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức sự kiện
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về kiểm tra công tác CCHC năm 2022, Đoàn kiểm tra công tác CCHC huyện do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập đã tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC tại UBND 06 xã (Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu, Thượng Nhật, Hương Sơn, Thượng Lộ). Đoàn làm việc tại UBND xã Hương Sơn
Sáng ngày 10/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Long huyện Nam Đông phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Văn Nghĩa là hộ cận nghèo trên địa bàn xã Thượng Long.
Sáng ngày 05/8/2022, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh, cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyện ủy có buổi làm việc tại xã Thượng Lộ để bàn giải pháp xây dựng thôn, bản văn hóa, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.  
Trong 2 ngày, từ ngày 04 đến 05/8/2022, Huyện Đoàn Nam Đông tổ chức Hội trại kỹ năng sống năm 2022. Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức mỗi năm một lần, là dịp để thiếu nhi trong toàn huyện giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm trong hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các em thể hiện vai trò, kỹ năng sinh hoạt trong cộng đồng.  
Chiều ngày 5/8, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài đã có chuyến khảo sát việc thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Nam Đông.  
Ngày 02/8/2022, đồng chí Lê Thanh Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp bàn giải pháp tổ chức liên kết sản xuất với tập đoàn Quế Lâm. Tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật, Phó Chủ tịch UBND các xã Hương Xuân, Hương Lộc và cán bộ phụ trách nông nghiệp 3 xã (Thượng Nhật, Hương Xuân và xã Hương Lộc).  
Chiều ngày 4/8, huyện Nam Đông tổ chức bế mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI, năm 2022. Đồng thời tiến hành tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác tổ chức.  
Chiều ngày 04/8, Phòng Lao động -TB&XH huyện phối hợp với Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích và xâm hại tình dục trẻ em cho 150 em học sinh tham gia Hội trại hè kỷ năng sống
Chiều ngày 02/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Sáng ngày 2/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4, đợt 2 năm 2022.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thông tin tuyên truyền
Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND xã Thượng Long tổ chức bế giảng lớp truyền dạy các nhạc cụ truyền thống.  
Sáng ngày 01/8, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vụ án dùng súng cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba diễn ra vào trưa ngày hôm qua (31/7). Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương khen thưởng cho các tập thể     Theo báo cáo của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào khoảng 12h40 ngày 31/7/2022, tại tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi chợ Đông Ba, phường Đông Ba, thành phố Huế, trong lúc lực lượng bảo vệ chợ nghỉ trưa thì có một nam thanh niên, sử dụng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ kính tiệm vàng khiến tủ kính đựng vàng vỡ nát. Đối tượng sau đó lấy 02 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm và cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội. Ngay khi nhận tin báo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Tuấn đã chỉ đạo triển khai ngay lực lượng đến hiện trường; giao trách nhiệm cho Đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường; tổ chức cấp cứu người bị thương; tiếp cận bảo vệ, bao vây, phong tỏa hiện trường và nơi đối tượng cố thủ; tổ chức phong tỏa, ngăn không cho người dân hiếu kỳ tụ tập; điều hòa phân luồng giao thông. Giám sát, nắm diễn biến tâm lý đối tượng và tổ chức vận động đối tượng đầu thú. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương khen thưởng cho các cá nhân Sau thời gian được Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng đã hợp tác, giao nộp súng. Bước đầu xác định đối tượng là cán bộ trại giam Bình Điền, có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao thành tích của lực lượng tham gia phá án. Đây được xem là vụ án rất nghiêm trọng nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng phá án. Thể hiện được sự sẵn sàng, chuyên nghiệp, chiến đấu dũng cảm, mưu trí trong phòng chống tội phạm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, thể hiện được tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Với thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể và 9 các nhân vì đã có có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chụp ảnh lưu niệm  cùng lãnh đạo Công an tỉnh và các tập thể, cá nhân được khen thưởng  
Ngày đầu tiên diễn ra hội thi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Tính đến 15h28 phút ngày 1/8, đã có lượt người đến từ 32/171 đơn vị tham gia thi.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về bộ tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí, BBT Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải nội dung các tiêu chí tại Quyết định này.
Tài liệu này được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng là thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi tốt nghiệp THPT để sử dụng các chức năng: (1) Học bạ THPT Thí sinh: vào xem điểm và báo sai sót; (2) Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển: Thí sinh xem nguyện vọng và sau đó vào đăng ký trong chức năng Đăng ký thông tin xét tuyển sinh để xét tuyển cùng đợt với các nguyện vọng khác theo quy chế; (3) Đăng ký thông tin xét tuyển sinh. Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Sở Công Thương tập huấn an toàn lưới điện năm 2022
Năm 2022, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây mới 22 nhà Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ sửa chữa 11 nhà với tổng kinh phí 990 triệu đồng. Tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, ông Lê Minh Nhân, TUV, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Thành ủy Huế, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Huế, lãnh đạo UBND Phường Thuận Lộc đã tham dự Lễ Khởi công Nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Võ Văn Tuấn, CĐCS Nghiệp đoàn Xích lô Xe thồ Đông Ba thuộc LĐLĐ thành phố Huế. Tại huyện Nam Đông, bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện các Ban LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ huyện Nam Đông, lãnh đạo xã Hương Hữu, Nam Đông đã dự Lễ Khởi công Nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Hồ Ngọc Vẽ. Anh Vẽ hiện đang công tác tại UBND xã Hương Hữu, huyện Nam Đông. Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trao số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình anh Hồ Ngọc Vẽ xây dựng Nhà Mái ấm Công đoàn. Tại Phường An Tây, thành phố Huế, đồng chí Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo các Ban LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Lễ Khánh thành Nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hồ Quang Thái. Anh Thái hiện đang làm công tác Văn thư tại Văn phòng UBND tỉnh. Được sự hỗ trợ từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh số tiền 40 triệu đồng,Văn phòng UBND tỉnh kêu gọi hỗ trợ thêm 13 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ từ người thân, tích góp của gia đình, gia đình anh Hồ Quang Thái đã vay mượn thêm để xây dựng được căn nhà mới khang trang. Căn nhà được xây dựng trên diện tích hơn 60m2 với tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng. Mái ấm Công đoàn là Chương trình ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn nhằm giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), xin trân trọng giới thiệu tới đoàn viên, CNVCLĐ về tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ- tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những lãnh tụ xuất sắc của Đảng ta, một người con ưu tú của dân tộc đã trọn đời hy sinh vì Tổ quốc. Đồng chí đã góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng, thành lập Tổng Công hội Bắc Kỳ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam. Đồng chí cũng là người sáng lập, đồng thời là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Hải Phòng và khu mỏ Hồng Gai; sáng lập Báo Lao Động năm 1929. Cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tuy ngắn ngủi nhưng rất sôi nổi và phong phú. Đang nhiệt tình, hăng say trong hoạt động cách mạng cho Đảng, cho dân tộc thì ông bị địch bắt khi đang trên đường đi công tác. Chúng giải ông về Sở Mật thám thành phố Vinh. Suốt gần một tháng trong lao tù, Nguyễn Đức Cảnh bị tra tấn và hành hạ với đủ những ngón đòn tàn bạo của kẻ thù: Dùi cui, “điện khô”, “điện nước”, “máy bay”, “tàu thủy”… Trước những đòn tra tấn dã man, những thủ đoạn xảo quyệt, kể cả dụ dỗ, mua chuộc, Nguyễn Đức Cảnh không hề khuất phục, không khai một lời; một lòng, một dạ bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng, giữ vững khí tiết người cộng sản. Cuối tháng 4.1931, Nguyễn Đức Cảnh bị giải từ Vinh ra Hà Nội, giam tại nhà giam Hỏa Lò và tiếp tục bị tra tấn dã man. Tại phiên tòa đế quốc Pháp xử tù chính trị ở Hà Nội, với lời lẽ đanh thép, Nguyễn Đức Cảnh dùng cả tiếng Việt và tiếng Pháp để lên án chế độ thực dân cướp nước, bác bỏ mọi lời buộc tội của chúng. Mặc dù vậy, ông vẫn bị tòa án thực dân kết án tử hình. Ngày 30.7.1932, chúng đưa ông về Nhà lao Hải Phòng. 5h sáng ngày 31.7.1932, chúng đưa ông ra pháp trường xử tử. Trước lúc vĩnh biệt bạn bè, ông ngẩng cao đầu bước lên máy chém. Một tên tay sai của thực dân Pháp đã thú nhận: “Tôi đã dự nhiều vụ xử chém, nhưng chưa thấy anh nào can đảm và bình tĩnh trước cái chết như anh Cảnh... Anh thản nhiên như không có chuyện gì, thế mới lạ, mới ghê chứ! Cố đạo Pháp làm phép rửa tội, anh Cảnh bảo: Không có tội gì mà rửa. Quan tòa cho uống rượu mạnh, anh bảo: Không cần! Rồi anh ung dung bước lên máy chém. Thật đáng phục!”. Lãnh tụ, anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Đức Cảnh là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, là tấm gương sáng chói về người chiến sỹ cộng sản của giai cấp công nhân Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với quê hương đất nước. Chiều ngày 25/07/2022 thay mặt lãnh đạo huyện, Ông Trần Văn Hát - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đến thăm và trao tặng quà cho 9 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Thượng Long.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tiếp nhận phản ánh - kiến nghị
(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đúng đối tượng thì được hưởng đồng thời 2 loại phụ cấp quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hữu (Khánh Hòa) công tác tại một đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, ký hợp đồng làm việc năm 2015 và được tuyển dụng viên chức năm 2018.
(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung lấy chồng ở tỉnh Quảng Nam (đã nhập khẩu vào nhà chồng). Nay bà sinh con đầu lòng được 1 tháng 20 ngày và ở nhà mẹ đẻ tại tỉnh Đắk Lắk. Vì dịch COVID-19, vợ chồng bà không thể về Quảng Nam làm thủ tục khai sinh cho con nên nhờ mẹ chồng bà đi làm thủ tục.
 Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trể, gây phiền hà hoặc không thực hiện , thực hiện không đúng quy định hành chính cưa cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu,gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính, hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yếu công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đang tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê, báo cáo
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chương trình trọng điểm, chương trình công tác của UBND huyện được triển khai cơ bản đúng tiến độ. Tuy nhiên trong 6 tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn hán làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội của huyện. Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, nhờ vào sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nổ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân huyện Nam Đông, trong 6 tháng đầu năm 2021 kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội như sau:
VUI LÒNG GỬI Ý KIẾN, HỎI ĐÁP THÔNG QUA  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Biểu mẫu điện tử
Ngày 28 tháng 3 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; theo đó có 03 biểu mẫu thực hiện, gồm: Mẫu số 01 Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà Mẫu số 02 Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Đối với người lao động đang làm việc) Mẫu số 03 Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động)   (Chi tiết tại file biểu mẫu kèm theo)
Ngày 02/7/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 822/UBND-NV về việc thực hiện Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ngày18 tháng 8 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính      
Ngày 07/7/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về “Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”. Theo đó, kèm theo Quyết định có 20 biểu mẫu để thực hiện chính sách hỗ trợ cho 12 nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (chi tiết tại file đính kèm).
Biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, Thông tư gồm 6 điều, kèm theo 02 Phụ lục (Phụ lục 1: Danh mục biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Phụ lục 2: Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu). Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ bao gồm 49 báo cáo phục vụ việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ đã được ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.
Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác thống kê ngành Nội vụ bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan theo quy định của pháp luật; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2018.
Bộ Nội vụ trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện.

Xem toàn văn Thông tư số 03/2018/TT-BNV: Tại đây

Ngày 26/9/2018, Bộ Lao động - TB&XH ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Theo đó, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm có 19 biểu mẫu kèm theo Thông tư này gồm: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ, 2e, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 4đ, 4e, 4g (có file chi tiết kèm theo).  
Theo hướng dẫn tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thanh tra huyện đăng tải mẫu bản kê khai TSTN để người kê khai TSTN khai thác và sử dụng tại file đính kèm.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện, để có cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, báo cáo tại kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để báo cáo theo một số nội dung sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính
Đó là khẳng định của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 khi nói về mục đích, ý nghĩa của hội thi đang diễn ra này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Ngọc Minh
Theo Kế hoạch 243/KH-UBND về “Triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022” (DDCI) vừa được UBND tỉnh ban hành thì trong năm 2022, đối tượng đánh giá DDCI là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đang nghiên cứu, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được đánh giá DDCI gồm 34 cơ quan, đơn vị do cộng đồng doanh nghiệp đề xuất.  
Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 439 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 292 hồ sơ (trong đó hồ sơ trực tuyến 86); đang xử lý: 100 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng 100 phiếu, đạt tỷ lệ 49%.  
 16 giờ 30 phút, ngày 21/7/2022, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh. Dự lễ phát động có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại Lễ phát động Hội thi
Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã

Ngày 06/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 nhằm duy trì và nâng cao vị thứ xếp hạng PCI nằm trong TOP 5 và thuộc vào “Nhóm tốt” của cả nước. 

Theo đó, phấn đấu năm 2022, Chỉ số Tính minh bạch nằm trong Top 10. Chỉ số Chi phí thời gian nằm trong Top 5; Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng nằm trong Top 10; Chỉ số Chi phí không chính thức nằm trong Top 5; Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự nằm trong Top 20; Chỉ số Tính năng động nằm trong Top 10; Chỉ số Tiếp cận đất đai nằm trong Top 20; Chỉ số Chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nằm trong Top 20; Chỉ số Gia nhập thị trường nằm trong Top 20; Chỉ số Đào tạo lao động nằm trong Top 10; Chỉ số PCI nằm trong Top 5.

Để đạt được mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện. Cụ thể:

Đối với Chỉ số Chi phí không chính thức, giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm duy trì và tiếp tục nâng hạng chỉ số Chi phí không chính thức, trong đó lưu ý các giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm đạo đức công vụ; quán triệt tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thực hiện một cửa liên thông trên môi trường mạng nhằm hạn chế việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp với cán bộ thụ lý hồ sơ. Tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh từ doanh nghiệp thông qua các ứng dụng công nghệ. Qua đó, có cơ chế giám sát tình trạng chi trả các CPKCT của doanh nghiệp, nghiên cứu tích hợp trên phần mềm Hue-S;..

Đối với Chỉ số Chi phí thời gian, đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Chi phí thời gian, trong đó lưu ý các giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua nhiều kênh, nhiều phương pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận pháp luật cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, quán triệt tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu khi tiếp xúc doanh nghiệp. Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và bị doanh nghiệp phản ánh. Hướng dẫn thông qua Hệ thống thông tin điện tử, văn bản; hạn chế để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; cán bộ hướng dẫn phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn 01 lần, bám sát tiến độ công việc, có kết quả giải quyết cụ thể, đảm bảo thời gian theo quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thanh, kiểm tra doanh nghiệp không quá 01 lần/năm. Có cơ chế giám sát công tác thanh, kiểm tra, đặc biệt đối với ngành thuế.

Đối với Chỉ số Đào tạo lao động, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số đào tạo lao động, trong đó lưu ý các giải pháp: Hỗ trợ phát triển dịch vụ giới thiệu việc làm ở khu vực tư nhân thông qua hỗ trợ kết nối các đơn vị đào tạo trong tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn bằng các hình thức: Tổ chức các chương trình về nhân lực, hội nghị về giáo dục, chương trình tập sự,… Có chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng chất lượng, đáp ứng nhu cầu công việc, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp quan tâm, đầu tư dành kinh phí cho công tác đào tạo trong chiến lược kinh doanh của mình thông qua các buổi nói chuyện của các chuyên gia đầu ngành về lao động và đào tạo lao động. Khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đối với Chỉ số Tính năng động, giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính năng động, trong đó lưu ý các giải pháp: Tiếp tục thực hiện các chương trình Lãnh đạo tỉnh đồng hành với doanh nghiệp và cộng đồng như: Gặp gỡ Huế, Chủ tịch gặp mặt doanh nghiệp, Chủ tịch gặp mặt, trao đổi, chia sẻ và giải quyết các vướng mắc, khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong xã hội,… Tăng cường đánh giá việc thực hiện kịp thời ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành, địa phương; tiêu chí này cần được xem là một tiêu chí lớn trong việc đánh giá, xếp loại, khen thưởng các sở, ban, ngành, địa phương. Chủ trì rà soát thời hạn giải quyết TTHC đảm bảo không để xảy ra tình trạng chậm trễ; công khai việc giải quyết TTHC đối với người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin của tỉnh. Chủ trì thực hiện chuẩn hóa các TTHC, nghiên cứu đề nghị cắt giảm TTHC và đa dạng hình thức công khai các TTHC để nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, thực hiện...

Đối với Chỉ số Gia nhập thị trường, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Gia nhập thị trường, trong đó lưu ý các giải pháp: Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức đào tạo, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ một cửa, cán bộ thường xuyên tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp cũng như cán bộ, công chức nói chung, đảm bảo hướng dẫn, giải quyết hồ sơ doanh nghiệp nhanh chóng, đúng pháp luật. Tăng cường hướng dẫn, phổ biến cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân, tổ chức liên quan về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp chuyển đổi từ Hộ kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,…

Đối với Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó lưu ý các giải pháp: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, đánh giá quá trình triển khai, hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; công khai phương án phát triển cụm công nghiệp, phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp và thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp biết, nghiên cứu đầu tư vào cụm công nghiệp. Triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp trong tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết, kết nối hỗ trợ nhau giữa các doanh nghiệp trong tỉnh. Hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh trực tuyến (hỗ trợ chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia và đăng ký thành công tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn và uy tín hàng đầu của Thế giới, của Việt Nam)…

Đối với Chỉ số Tiếp cận đất đai, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai, trong đó lưu ý các giải pháp: Giảm thời gian xử lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp xuống dưới số ngày bình quân của cả nước. Tiếp tục cải thiện, nâng cao tính minh bạch về đất đai: Triển khai cung cấp rộng rãi trên các phương tiện về thông tin quy hoạch, đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục công khai, minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các TTHC có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản...

Đối với Chỉ số Tính minh bạch, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính minh bạch, trong đó lưu ý các giải pháp: Thực hiện cơ chế giám sát giải quyết yêu cầu, khiếu nại của doanh nghiệp qua các kênh thông tin chính thống như Hệ thống thống tin phản ánh hiện trường, ứng dụng di động Hue-S; thực hiện cơ chế công khai, minh bạch trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường và ứng dụng Hue-S. Thực hiện chặt chẽ quy trình công việc bằng công nghệ nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công việc trong quá trình thực thi công vụ. Xây dựng Kế hoạch triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4. Bên cạnh đó, Giao Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính minh bạch, trong đó lưu ý các giải pháp: Công khai minh bạch các thông tin, tài liệu theo quy định trên các phương tiện (đặc biệt các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch vốn đầu tư công, danh mục dự án, tiêu chí kêu gọi đầu tư; đấu giá bán tài sản công,...). Hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời khi doanh nghiệp có yêu cầu (trong khoảng thời gian từ 02-03 ngày làm việc). Tham mưu đẩy mạnh triển khai phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng.

Đối với Chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, trong đó lưu ý các giải pháp: Đẩy nhanh và mạnh công tác xét xử của Tòa án và việc tổ chức thi hành án liên quan đến doanh nghiệp. Phối hợp triển khai mạnh mẽ công tác toàn dân đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm những trường hợp bao che những cán bộ nhũng nhiễu. Tăng cường công tác tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp đa dạng qua các công cụ trực tiếp và gián tiếp, như: Thư điện tử, thư giấy, ghi âm, ghi hình, phản ánh qua Hue-S,…

Đối với Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, trong đó lưu ý các giải pháp: Đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp (trong nước và ngoài nước; nhà nước và dân doanh). Triển khai mạnh mẽ các hoạt động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên cơ sở các quyết định, kế hoạch hỗ trợ đã được UBND tỉnh ban hành. Quan tâm hỗ trợ thủ tục hành chính về đầu tư cho các DNNVV, hỗ trợ cung cấp thông tin dự án đầu tư kịp thời khi doanh nghiệp có yêu cầu. Lãnh đạo UBND tỉnh, sở/ngành, địa phương thường xuyên tham dự các hội nghị tiếp xúc với DNNVV, qua đó tạo mối quan hệ tích cực, nắm bắt các mong muốn từ nhóm đối tượng này để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả. Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn lực, thủ tục và chính sách của tỉnh.

 

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 237/KH-UBND nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 ()

 

Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 659 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 512 hồ sơ (trong đó trực tuyến 121 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, BCCI 391 hồ sơ); đang xử lý: 147 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ đã hoàn thành): 391 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Tiêu chí đánh giá Mức độ Số lượng Tỷ lệ 1 Nơi đón tiếp của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 391 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 2 Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC của Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông? Rất hài lòng 391 100% Hài lòng - - Không hài lòng - - 3 Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của ông/bà tiếp nhận? Rất hài lòng 377 96% Hài lòng 14 4% Không hài lòng - - 4 Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Đúng hẹn 390 99,7% Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 1 0,3 Không đúng hẹn - - 5 Hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết? Đơn giản 388 99% Cần giảm giấy tờ 3 1% Phức tạp - -     Tổng cộng có 100% phiếu lấy ý kiến được đánh giá đạt mức rất hài lòng và hài lòng. Trong tháng 6 năm 2022, Trung tâm không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân./.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế (03 thủ tục) trong lĩnh vực xử lý đơn, (03 thủ tục) trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh. Cụ thể:
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022, Trung tâm Hành chính công huyện Nam Đông đã tổ chức thực hiện 1.702 giao dịch TTHC và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, cụ thể:           - Số hồ sơ đã hoàn thành: 1.565 hồ sơ (trong đó trực tuyến 720 hồ sơ và hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, BCCI 845 hồ sơ); đang xử lý: 133 hồ sơ.           - Số hồ sơ được lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng (tính trên hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và BCCI đã hoàn thành): 845 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Dự án, hạng mục đầu tư
Chủ trương thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư công trình
Ngày 10/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023.
Chiều ngày 02/3, Hiệp hội du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng sự tham gia của hơn 50 lãnh đạo các Công ty Lữ hành, Khách sạn, dịch vụ du lịch.
Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và ĐT
Thực hiện nội dung Nghị quyết số  01/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân  tỉnh  Thừa Thiên Huế ban hành  quy định một số chính  sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh yêu cầu các đơn  vị, địa phương nghiên cứu nội dung Nghị quyết nêu trên
     Ngày 10 tháng 02 năm 2022, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng huyện Nam Đông (theo NQ 05) đã được HĐND huyện Quyết nghị tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 với những nội dung chủ yếu sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 24/12/2021 về kêu gọi đầu tư xã hội hoá các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 2 dự án kêu gọi đầu tư thuộc địa bàn huyện Nam Đông.
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025.
Ngày 16  tháng 9  năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND về Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
V/v triển khai đầu tư dự án Khu bảo tồn làng văn hóa truyền thống dân tộc Cơ Tu, huyện Nam Đông
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022;  
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/06/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích đến năm 2025.
(Chinhphu.vn) – Sáng 5/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3.      
Ngày 22/4/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức  của Phòng Nội vụ huyện Nam Đông. 
      ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG    Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế;       Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.   QUYẾT ĐỊNH:             Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Nam Đông. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022 và thay thế Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 118/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 và thay thế các nghị định: Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP. Nghị định 118/2021/NĐ-CP có 5 chương, 43 điều. So với Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định 97/2017/NĐ-CP thì Nghị định số 118/2021/NĐ-CP có nhiều điểm mới về đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính rất thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật, cụ thể như sau:
Ngày12/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND  Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2022. (Chi tiết theo file đính kèm)
Ngày 27/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày 27/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện Nam Đông: Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Mỗi tuần một điều luật
Ngày 04 tháng 01 năm 2022 Bộ Tư  pháp đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

74 biểu mẫu mới sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính vừa được ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022./.
- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định này quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: Phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo trang thiết bị y tế; quản lý giá trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

 

 

Quản lý giá trang thiết bị y tế theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật
Trong đó, trang thiết bị y tế được phân làm 4 loại dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ thuật và sản xuất các trang thiết bị y tế đó: 1- Trang thiết bị y tế thuộc loại A là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp; 2- Trang thiết bị y tế thuộc loại B là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình thấp; 3- Trang thiết bị y tế thuộc loại C là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao; 4- Trang thiết bị y tế thuộc loại D là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao.

Điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Nghị định quy định cụ thể điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D gồm:

1- Có ít nhất 1 nhân viên kỹ thuật có trình độ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành y, dược, hóa học, sinh học hoặc cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế trở lên hoặc có trình độ cao đẳng trở lên mà chuyên ngành được đào tạo phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán.

2- Có kho bảo quản và phương tiện vận chuyển đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau đây:

+ Kho bảo quản: Có diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế được bảo quản; bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm; đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của trang thiết bị y tế theo hướng dẫn sử dụng.

+ Phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế từ cơ sở mua bán đến nơi giao hàng phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán. Trường hợp không có kho hoặc phương tiện bảo quản trang thiết bị y tế phải có hợp đồng với cơ sở đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang thiết bị y tế.

3- Đối với cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất:

+ Người phụ trách chuyên môn phải có trình độ đại học chuyên ngành trang thiết bị y tế, y, dược, hóa dược hoặc sinh học.

+ Có kho bảo quản đáp ứng quy định tại Điều 7 Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy ở trong nước.

+ Có hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất.

Quản lý giá trang thiết bị y tế theo cơ chế thị trường

Nghị định cũng quy định quản lý giá trang thiết bị y tế. Theo đó, quản lý giá trang thiết bị y tế theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch giá trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường.

Bên cạnh đó, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng và lợi ích của Nhà nước; thực hiện các biện pháp để quản lý giá trang thiết bị y tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Về biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam và cập nhật khi thay đổi giá trang thiết bị y tế đã kê khai theo các quy định tại Nghị định này.

Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế của cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế; thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác.

Công khai giá trúng thầu trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập; không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.

Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2022.

(Chinhphu.vn) 

  Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế Sáng ngày 03/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình Xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.     Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Sửu cùng đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu quán triệt, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng có báo cáo tổng quan về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và dự kiến Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị. Đại diện Chính phủ cùng đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương cũng có báo cáo, tham luận trình bày, thảo luận tại hội nghị. Trước đó, trên cơ sở Đề án do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng, ngày 14/10/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19-KL/TW về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Bộ Chính trị thông qua Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV và giao Đảng đoàn Quốc hội căn cứ Kết luận để hoàn chỉnh Đề án, thông báo cho các cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai thực hiện; đồng thời, giao các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hoá nội dung Đề án vào chương trình công tác, chương trình xây dựng pháp luật hằng năm. Tại Kết luận, Bộ Chính trị nêu rõ, mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa  XV, Bộ Chính trị lưu ý: việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm. Trước mắt, chưa triển khai xây dựng những dự án luật có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng. Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước; thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Khắc phục ngay tình trạng văn bản luật thiếu tính ổn định, "luật khung, luật ống", chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm", lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật. Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hoá nội dung Đề án vào chương trình công tác, chương trình xây dựng pháp luật hằng năm; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV; thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ lập pháp bảo đảm phù hợp với đường lối Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tại Đề án được Bộ Chính trị thông qua, Đảng đoàn Quốc hội đã xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XV; đề xuất 8 nhóm định hướng lớn và 70 định hướng cụ thể cần tập trung thực hiện, 137 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, rà soát để báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; thứ tự ưu tiên và các giải pháp thực hiện, bảo đảm tính khả thi.  Việc Đề án do Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị được Bộ Chính trị thông qua thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động, tích cực của Đảng đoàn Quốc hội trong việc khẩn trương thể chế hóa chủ trương, đường lối Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đề án là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng nhằm góp phần thực hiện đột phá chiến lược về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, đồng thời là hành động thiết thực để thực hiện lời hứa của Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ này với cử tri, tiếp tục đề cao vai trò chủ động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong công tác lập pháp và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội.           www.thuathienhue.gov.vn

 - Bộ Công an ban hành Thông tư 98/2021/TT-BCA quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

 

Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thông tư quy định rõ việc tiếp công dân phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ quy định của Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân; việc tiếp công dân phải được tiến hành tại địa điểm tiếp công dân của công an các cấp có thẩm quyền.

Bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân; tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định thanh tra Bộ, thanh tra đơn vị thuộc cơ quan Bộ, thanh tra công an cấp tỉnh giúp thủ trưởng cùng cấp bố trí cán bộ thanh tra để tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị, địa phương mình.

Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ nơi không có tổ chức thanh tra, đơn vị thuộc công an cấp tỉnh, công an cấp huyện, công an cấp xã phải tổ chức trực ban theo quy định, khi có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì cán bộ trực ban phải báo cáo thủ trưởng cùng cấp cử cán bộ để tiếp công dân theo quy định.

Chánh Thanh tra Bộ, thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ nơi có tổ chức thanh tra; giám đốc công an cấp tỉnh căn cứ vào biên chế và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để bố trí cán bộ và lãnh đạo phụ trách công tác tiếp công dân phù hợp với yêu cầu.

Quy trình tiếp công dân

Theo Thông tư quy định, khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định, trừ các trường hợp tại Điều 9 Luật Tiếp công dân; yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân (nếu có); nếu là người được ủy quyền, người đại diện theo pháp luật phải có giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Giải thích quyền, nghĩa vụ của công dân khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đề nghị công dân cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho cơ quan công an theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì của bộ tiếp công dân hướng dẫn viết đơn. Trường hợp công dân không thể tự viết đơn thì cán bộ tiếp công dân ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và yêu cầu công dân ký xác nhận hoặc điểm chỉ.

Trường hợp nội dung trình bày chưa rõ ràng, đầy đủ thì cán bộ tiếp công dân đề nghị công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày bổ sung hoặc cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh.

Trường hợp nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nhau thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành đơn riêng gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khi tiếp nhận đơn và thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ tiếp công dân phải kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin, tài liệu, chứng cứ và phải lập giấy biên nhận về việc tiếp nhận, có chữ ký của cán bộ tiếp nhận. Giấy biên nhận được lập thành hai bản, giao cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giữ một bản.

Sau khi tiếp nhận đơn và những thông tin, tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp, cán bộ tiếp công dân phải ghi vào số tiếp công dân hoặc cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu trên máy tính.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 09/2021
(Chinhphu.vn) – Cơ quan bà Trần Thị Thu (Nghệ An) được thành thành lập năm 2011 và được tỉnh cho tuyển 2 cán bộ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, gồm lái xe và văn thư, tạp vụ.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội đồng nhân dân huyện
Thường trực HĐND huyện đánh giá hoạt động 7 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm tháng 8 như sau: 1. Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND huyện đảm bảo đúng luật định. 2. Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh phía Bắc cho đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và một số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (do dịch Covid) chưa đi được. 3. Thường xuyên về cơ sở giám sát nắm tình hình sản xuất và đời sống nhân dân. 4. Ban Kinh tế xã hội và Ban Pháp chế tổ chức giám sát các chuyên đề còn lại năm 2022 theo kế hoạch. 5. Tham gia công tác lãnh đạo chung của huyện; phối hợp với UBND huyện xử lý những vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND cấp trên và cấp mình, nhất là quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác. 6. Phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức, tham dự với lãnh đạo Tỉnh, Trung ương đến thăm, làm việc, tiếp dân và tiếp xúc cử tri tại huyện. 7. Thực hiện tốt quy định về tổ chức tiếp dân tại trụ sở, tiếp dân lưu động đảm bảo theo kế hoạch./.                                      
Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 
Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023
     Sáng ngày 12/7/2022 HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ tư khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có Ông Trương Công Hân – Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện Nam Đông; bà Trần Thị Hoài Trâm Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các ông, bà trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, các ông, bà trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, các vị đại biểu HĐND huyện, các ngành liên quan và các xã, thị trấn.
     Vào lúc, 16 giờ 15 phút ngày 12/7/2022 Hội đồng nhân dân huyện đã kết thúc kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.         HĐND đã xem xét 14 báo cáo, tờ trình và 04 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm 2022; về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND huyện về một số mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.
Thông báo tình hình khối đại đoàn kết của UB Mặt trận huyện
Báo cáo thẩm tra Ban KTXH về tổng quyết toán ngân sách năm 2021 (TL phục vụ kỳ họp)
Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND huyện về chấp hành pháp luật....
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nông thôn mới
Tại Nghị quyết số 25/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 tối thiểu là 196.332 tỷ đồng.  
Hòa chung trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Hôm nay UBND huyện long trọng tổ chức Lễ phát động phòng trào xây dựng nông thôn mới và lập vườn năm 2021. 
Ngày 18/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Quy định Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (gọi tắt là Bộ tiêu chí xã)
Hướng dẫn Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới  giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.131.558
Truy cập hiện tại 302