Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin hỏi làm thế nào để xem đánh giá xếp hạng trang thông tin điện tử của từng huyện ?
Người gửi: Đoàn Dự - Nam Đông (Ngày gửi: 13/02/2017)
Đáp:

Bạn truy cập vào địa chỉ này để biết thông tin:

http://huecity.vn/?gd=22&cn=422

Trân trọng./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 2.816