Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi không biết phải truy cập thông tin các bộ thủ tục hành chính ở đâu ?
Xin hướng dẫn.
Người gửi: Văn Thanh - Nam Đông (Ngày gửi: 08/02/2017)
Đáp:

Anh/Chị có thể tham khảo tại các địa chỉ sau:

1. dichvucong.thuathienhue.gov.vn

2. tthc.thuathienhue.gov.vn

Trân trọng./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 7.106