Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Đề nghị bổ sung thêm thông tin hoạt động của HĐND huyện trên trang thông tin điện tử.
Trân trọng./.
Người gửi: Thị Hương - Nam Đông (Ngày gửi: 08/02/2017)
Đáp:

Ban biên tập thông tin điện tử sẽ bố trí cán bộ theo dõi và cập nhật thông tin hoạt động của HĐND huyện./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 2.285