Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi không thể xem Video được, vậy phải cài đặt phần mềm gì để khắc phục vấn đề này ?
Người gửi: XYZ - Nam Đông (Ngày gửi: 19/01/2017)
Đáp:

Anh/Chị cài thêm phần mềm:

Adobe Flash Player

Để có thể xem video trực tuyến.

Trân trọng./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 2.148