Tìm kiếm
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Xin hỏi: Để truy cập bộ thủ tục hành chính trực tuyến cấp huyện phải tra cứu ở đâu ?
Người gửi: Nam Đông - Nam Đông (Ngày gửi: 18/01/2017)
Đáp:

Anh/Chị có thể truy cập tại trang này:

http://tthc.thuathienhue.gov.vn/

Trân trọng./.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.139.860
Truy cập hiện tại 1.601