Tìm kiếm
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 30, năm 2021 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
26/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Cả ngày: -Họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Họp HĐND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -Họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -Họp HĐND huyện
Thứ ba
27/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -7hDâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ ngày 27/7
-Họp HĐND huyện
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -7hDâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ ngày 27/7
-Họp HĐND huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Cả ngày: -7hDâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ ngày 27/7
-Họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -7hDâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ ngày 27/7
-Họp HĐND huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Cả ngày: -7hDâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ ngày 27/7
-Họp HĐND huyện
Thứ tư
28/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -8hHọp Chi bộ Tổ chức
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Họp Ban an toan giao thông tại tỉnh (xe 5356)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Dự hội nghị tại Tỉnh ủy
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Dự hội nghị tại Tỉnh ủy (xe 00581)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14hLàm việc với Điện lực, giao thông đường bộ tại huyện PH1 (đ.c Tuấn)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Nghỉ phép
Thứ năm
29/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Sáng: -Đi cơ sở
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự sơ kết công tác xây dựng đảng tại Công an huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc tại cơ quan
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Giao ban công tác nội chính
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Chiều: -Họp chi bộ định kỳ tháng 7 PH1
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Giao ban công tác nội chính
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -14hLàm việc với Công ty nước tại huyện PH1 (đ.c Tuấn)
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Cả ngày: -Kiểm tra công tác phòng chống dịch (00581)
Thứ sáu
30/07/2021
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Sáng: -Dự buổi làm việc đc Phan Ngọc Thọ tại huyện
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Sáng: -Dự buổi làm việc đc Phan Ngọc Thọ tại huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Sáng: -Dự buổi làm việc đc Phan Ngọc Thọ tại huyện
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Sáng: -Làm việc với Sở Công thương về thủy điện (xe 5356)
Chủ tịch HĐND huyện
Lê Thị Thu Hương
Chiều: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Chủ tịch UBND huyện.
Trần Quốc Phụng
Chiều: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Dương Thanh Phước
Chiều: -Họp Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch UBND huyện.
Lê Thanh Hồ
Chiều: -Họp lãnh đạo 02 xã Thượng Long và Thượng Quảng (đ.c Tuấn, xe 5356)
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Huỳnh Thị Lan
Cả ngày: -Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
31/07/2021
Chủ nhật
01/08/2021
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 6.987